משטרת התנועה הארצית הכניסה לשירות מבצעי מד מהירות רדאר בתנועה BEE 3 IL" " המכונה "דבורה".


ה "דבורה" הינו מכשיר למדידת מהירות באמצעות רדאר המשדר גלים אלקטרו-מגנטיים המודדים את המהירות על פי עקרון דופלר. הטכנולוגיה הקיימת בו מאפשרת למכשיר למדוד מהירויות של מספר מטרות הנעות בכיוון אחד תוך התעלמות ממטרות הנעות בכיוון נגדי. בנוסף, אותה טכנולוגיה מונעת לחלוטין את חשיפתו על ידי גלאי רדאר.

המכשיר מאפשר מדידת מהירות כלי רכב, כאשר רכב השיטור נייח או כאשר רכב השיטור בתנועה. המכשיר מצויד בשתי אנטנות זעירות המותקנות על גג ניידת השיטור. האנטנות שולחות קרן לפנים ולאחור ומאפשרות מדידת מהירותם של כלי רכב במספר מצבים כדלקמן:


• מדידת מהירות במצב רדאר נייח – באופן הפעלה זה יכול השוטר למדוד את מהירות תנועת כלי הרכב המתקרבים אליו או מתרחקים ממנו כאשר רכב השיטור עומד במקומו. במצב זה השוטר מפעיל את האנטנה הקדמית או האחורית. לאחר ההפעלה המכשיר יזהה באופן אוטומטי תנועה מתקרבת או מתרחקת מהאנטנה הנבחרת. כאשר מופיע בצג מהירות של רכב מטרה נמדד הגבוהה מהמהירות המותרת, על השוטר לוודא שרכב המטרה בודד בכיוון תנועתו ואז השוטר לוחץ על לחצן נעילת המהירות.


• מדידת מהירות במצב רדאר נייד בכיוון תנועת רכב השיטור – באופן הפעלה זה יכול השוטר למדוד את מהירות תנועת כלי הרכב הנעים באותו כיוון בו נע רכב השיטור. על השוטר לוודא שרכב המטרה הנמדד הינו בודד בכיוון תנועתו ואז לנעול את המהירות הנמדדת. יוזכר כי המכשיר יכול למדוד מהירויות של רכב מטרה הנע בכיוון אחד תוך התעלמות ממהירותם של רכבים הנעים בכיוון הנגדי.


• מדידת מהירות במצב רדאר נייד בכיוון נגדי לתנועת רכב השיטור – באופן הפעלה זה יכול השוטר למדוד את מהירות תנועת כלי הרכב הנעים בכיוון הנגדי לתנועת רכב השיטור. על השוטר לוודא שרכב המטרה הנמדד הינו בודד בכיוון תנועתו ואז לנעול את המהירות הנמדדת.


• מדידת מהירות במצב שעון עצר – באופן הפעלה זה יכול השוטר למדוד את מהירותו של רכב כלשהו מבלי לשדר גלים אלקטרו-מגנטיים. השימוש באופן מדידה זה נעשה אך ורק כאשר רכב השיטור נמצא בתנועה. לצורך מדידת המרחק משתמשים בשתי אבני קילומטר סמוכות.

 

מדידה זאת מבוצעת ע"י הפעלה של שעון עצר במכשיר, כאשר רכב המשטרה ממוקם מול אבן הק"מ הראשונה ונעצר כאשר רכב המטרה ממוקם למול אבן הק"מ הבאה אחריה. פרק זמן שהרכב חלף בין שתי האבנים יופיע בחלון המכשיר אשר יתרגם נתון זה ליחידות של קמ"ש אשר יוצג על חלון המכשיר.

 

בהכרעת דין מקיפה של שופט בית המשפט השלום בבאר שבע- אלון אופיר, הוחלט לזכות נהג שנתפס נוהג לכאורה במהירות של 137 קמ"ש במקום שבו המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש.


יוער כי עד להחלטה זו, לא נידונה בבתי המשפט השונים ולא ניתנה כל החלטה ביחס לשאלת אמינותו של מכשיר הדבורה.


ביהמ"ש קבע כי לנוכח חוות דעת שהוצגה ע"י המהנדס יצחק בן רואה ועדותו בחקירה נגדית, מכשיר הדבורה עבר בדיקה יסודית ומקיפה ע"י מומחה התביעה הן ברמה המעבדתית והן ברמת ניסויי השטח.


ניסויים אלו הוכיחו באופן חד משמעי כי מכשיר הדבורה הינו מכשיר אמין ומדויק ולצורך מדידת מהירות נסיעתו של כלי רכב בסטייה של עד 3 קמ"ש מהמהירות עליה מצביע המכשיר.


כתוצאה מהאמור, קבע ביהמ"ש כי על המשטרה לקזז 3 קמ"ש מכל מהירות עליה מצביע מכשיר הדבורה כמהירות נמדדת.


יוער, כי בפועל מקוזזים 5 קמ"ש מהמהירות הנמדדת כפי שנקבע ביחס למכשיר הממל"ז (אקדח הלייזר).


ביהמ"ש הוסיף וקבע כי אין כל השפעה על מכשיר הדבורה המשבשת את קריאתו, כגון: מכשירים סלולאריים, מכשירי קשר, ממסרי תקשורת, קווי מתח גבוה, תקשורת מחשבים.


על המשטרה להוכיח כי המכשיר עבר ביקורת תקופתית שנתית- לפחות פעם אחת בכל שנה, על מנת להבטיח את תקינות המכשיר ומידת דיוקו.


ביהמ"ש ציין מהם התנאים להפעלת מכשיר הדבורה ואלו מסמכים יש לצרף לכל דו"ח להלן הפירוט:


לכל דו"ח שמוגש לביהמ"ש צריך להיות מצורף עותק מצולם של הבדיקה התקופתית הכוללת את מספר המכשיר, תאריך הבדיקה ותוצאותיה.
חובה על התביעה להוכיח כי השוטר המפעיל עבר הכשרה בקורס מסודר להפעלת המכשיר.


חובה על התביעה להוכיח כי השוטר המפעיל ביצע בדיקות תקינות למכשיר (5 בדיקות).


השוטר המפעיל חייב לציין כי בטווח של כ-50 מטרים לפחות משני צידי הכביש בשעת המדידה לא היתה כל תנועה של כל כלי רכב מכל סוג אשר נע בכיוון הנסיעה של הרכב הנמדד.


חובה כי יהיה קשר עין רציף וברור הן לרכב הנמדד והן לשולי הדרך (50 מטרים לפחות לצידי הרכב הנמדד) למשך כל זמן המדידה עד לנעילת מהירות הרכב.


בית המשפט החליט לזכות באותו המקרה את הנהג היות והשוטר לא ציין בכל מסמך שהוא ואף העיד כי לא נתן את דעתו כלל ביחס להעדרו של כלי רכב הנוסע בצד הדרך של הרכב הנמדד במרחק של פחות מ-50 מטרים, דבר ממנו עולה ספק סביר ביחס למדידתו של הנאשם באותו התיק.

 


עודכן ב: 16/01/2017