החוק קובע כי מי שנתפס כשהוא מחזיק סכין, מחוץ לתחום בית המגורים, עליו להוכיח שהחזיקו למטרה כשרה.


כלל זה מנוגד לעקרון יסוד במשפט הפלילי לפיו על התביעה מוטל נטל הבאת הראייה והוכחה לפיו עליה להוכיח כי אין האדם החזיק את הסכין למטרה כשרה. חריג לעקרון יסוד זה יצר המחוקק עקב הסיכון הרב הנשקף מהחזקת סכין לציבור ומהקלות הבלתי נסבלת של אירועי הדקירה במדינתנו.


חוק העונשין מבחין בין סכין לבין אולר. החוק קובע כי "סכין" הוא כלי להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך. "אולר" הינו סכין שאורך להבה אינו עולה על עשרה ס"מ ושלא ניתן להפכה בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע.


לעומת הסכין הדין לגבי האולר שונה

 

החוק קובע כי מי שנתפס כשהוא נושא ברשותו אולר ההנחה היא כי הוא החזיק את האולר למטרה כשרה, אלא אם כן תוכיח התביעה אחרת. משכך לגבי אולר עקרון היסוד בדבר נטל הבאת הראייה וההוכחה נשמר וזאת עקב גודלו הקטן של האולר עפ"י הגדרתו בחוק, ומשכך הסיכון הנמוך הנשקף ממנו לציבור.

 

אך ממשיך וקובע החוק, כי הדין של החזקת אולר זהה לדין של החזקת סכין, בשני מקרים: האחד- כאשר הלבה קצרה מ- 10 ס"מ אך ניתן לקבע אותה.

 

השני - וזאת עפ"י תיקון בחוק העונשין שנכנס לתוקפו בשנת 2000 לפיו הוראת החוק המורה כי החזקת אולר מחוץ לבית הינה למטרה כשרה (אלא אם תוכיח המדינה אחרת) לא תחול ביחס להחזקת אולר במקומות המפורטים בתוספת לתיקון כגון: מוסדות חינוך, מועדון, דיסקוטק, מגרשי ספורט, אצטדיונים, בתי קולנוע, תיאטראות וכו'. התכלית של הוראת סעיף חוק זה באשר להחזקת אולר אשר תחשב כהחזקת סכין הינה באשר לסיכון הנשקף לציבור באותם מקומות אשר מטיבם הינם הומי אדם. כמו כן נקבע באותו תיקון לחוק כי אסור לבעל עסק למכור לקטין אגרופן או סכין (למעט סכין לצרכי בית). מי שעובר על הוראה זו צפוי, על פי התיקון, לעונש של שבע שנות מאסר.

 

נשאלת השאלה מה דינם של מספריים הנתפסים על גופו של אדם?

 

חוק העונשין מגדיר וקובע כי סכין הינו "כלי להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך".


היות ומספריים הינם כלי בעל להב שמסוגל לדקור או לחתוך הרי שהם מוגדרים כסכין ומכאן כי על המחזיק מספריים, מחוץ לתחום בית המגורים, הנטל להוכיח כי החזיקם למטרה כשרה.


ניתן להוכיח את כשרות ההחזקה ע"י הבאת ראיות שמהן עולה כי החזקת הסכין - מספריים הוחזקו לצרכי מקצוע, מלאכה וכיוצ"ב.

 

שאלה אחרת אשר נשאלת מנסיבות בהן נתפס אדם מחזיק סכין הינה האם ניתן לעוצרו מפאת מסוכנותו לבטחון הציבור?

 

אכן, עדים אנו לאחרונה למעשי אלימות חמורים המבוצעים בידי אנשים האוחזים בכלים שונים ומהווים בהיותם אוחזים בכלים אלה סכנה לציבור. אם זאת, לא בכל מקרה בו אדם מחזיק סכין ראוי לעוצרו והדבר תלוי בנסיבות הארוע בו נתפס הסכין ונסיבותיו של האדם המחזיק.


כך לדוגמא, כאשר נתפס אדם ברחוב, כשהוא מחזיק במספרים המוגדרים כסכין כאמור, וזאת בשעת לילה מאוחרת, כאשר לו עבר פלילי מכביד גם בעבירות אלימות לרבות עבירה של החזקת סכין, וכנגדו תלוי ועומד מאסר על תנאי בגין עבירה של החזקת סכין והסברו להחזקת המספריים אינה סבירה, אזי קמה עילת מעצר המצביעה על מסוכנותו לציבור בגינה ניתן אף לדרוש מבית המשפט את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.