המדובר בחייל משוחרר שהשתחרר משירותו הסדיר בשנת 2013, בסמוך לשחרורו עבד ב 'עבודה מועדפת' בתור מתדלק בתחנת דלק. עבודה המזכה אותו במענק, בתנאי שצבר 6 חודשי עבודה הקבוע בחוק. העובד סיים את עבודתו כמתדלק עוד בטרם הגיע למכסת הימים הקבועה בחוק, ועל מנת שלא לאבד את זכותו לקבלת מענק, פנה ללשכת התעסוקה וביקש להפנותו לעבודה מועדפת אחרת. העובד קיבל הפניה לעבודה כמאבטח בקניון, ופנה למוסד לביטוח לאומי לקבל את המענק.


ביטוח לאומי דחה תביעתו של העובד, בנימוק כי עבודתו כמאבטח בקניון אינה נחשבת כעבודה מועדפת. הודעה זו התקבלה אצל העובד בחלוף כשנתיים ממועד שחרורו של העובד מהצבא, ומשחלפו שנתיים, הרי שבהתאם לחוק איבד הלה את זכאותו למענק


לאור זאת הגיש העובד תביעה כנגד לשכת התעסוקה (על"ח 11017-06-14) על כך שהטעתה אותו כשהופנה לעבודה שאינה מועדפת, ובכך איבד את זכאותו למענק.


ביה"ד שמע את ראיות הצדדים והשתכנע כי פקידת לשכת התעסוקה התנהלה ברשלנות, עת הפנתה את התובע לעבודה שאינה מועדפת, על אף שנאמר לה מפורשות לעשות זאת. ביה"ד דחה את טענת לשכת התעסוקה על כך שאין זה מעניינו לבדוק האם העבודה אליו מופנה החייל הינה מועדפת או לא. על לשכת התעסוקה להנחות את החייל המשוחרר באשר לטיבה של המשרה אליה הופנה.


ביה"ד נתן דעתו אף להתנהלות התובע, שעשה כל טעות אפשרית בהתנהלותו מול המוסדות השונים, וקבע את אחריותו התורמת למחדל בשיעור של 10%.


לאור האמור, ביה"ד קיבל את התביעה וקבע כי שירות התעסוקה ישלם לחייל המשוחרר את גובה המענק בניכוי 10%, ובסך כולל של כ- 9,000 ₪.


משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.


דוד סער, עו"ד