המדובר באחות רפואית, אשר עבדה במרכז רפואי סיעודי מטעם המדינה. תביעה שהגישה כנגד מעסיקתה (סע"ש 5563-10-16), התבררה בבית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה טענה כי אי מינויה כסגנית אחראית המחלקה בה עבדה, נבע משיקולים זרים והפליה מחמת גיל.


כן יצוין, כי תביעת העובדת הוגשה לא רק כנגד מעסיקתה, אלא אף כנגד שישה מעמיתיה לעבודה, להם חלק באי קידומה בתפקיד, לטענת העובדת בכתב תביעתה


בית הדין האזורי דחה את תביעת העובדת, תוך שנימק כי מחומר הראיות עולה כי התובעת הטילה ומטילה אימה ופחד על עמיתיה לעבודה ומאיימת עליהם כי תתבע אותם. לפשר דברים אלו, קבע בית הדין, כי לא רק שאין מדובר בהתנהלות לקויה של המעסיק, אלא עסקינן בהתנהגות פוגענית מצד עובד כלפי עמיתיו ומנהליו בעבודה.


כן התברר מחומר הראיות, כי התובעת נהגה להקליט את שאר האחים והאחיות שעבדו איתה ובכך להטיל מורא עליהם ועל ממוניה. עוד התברר, שיחס קלוקל זה מצד התובעת, היה חמור עוד יותר, עת הפנתה יחס זה אף כלפי המטופלים הסיעודיים במחלקה בה עבדה.


בסופו של דבר, התביעה נדחתה ולאור התנהלותה הפסולה של העובדת והתנהגותה המחפירה, פסק בית הדין כי על התובעת לשלם לנתבעים תשלום בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך כולל של 61,000 שקלים.


משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה.

 

משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

 

דוד סער, עו"ד