מטרת השימוע, לשמוע את טענות העובד לטענות שמועלות כנגדו, ובלב פתוח ונפש חפצה, לקבל החלטה כנה ואמיתית בעניינו של העובד ולאחר שנשקלו כל השיקולים העניינים הנוגעים לדבר.

 

במקרה דנן, מדובר בעובד שהועסק כמנהל מכירות במשך שנתיים וחצי, אשר הגיש תביעה כנגד מעסיקתו (סע"ש 31882-11-15) במסגרתה טען, כי ההחלטה לגבי פיטוריו, התקבלה אצל מעסיקתו עוד בטרם זומן לשיחת שימוע.

 

לטענת העובד בכתב תביעתו, במשך כשבועיים נדרש לערוך חפיפה לעובד חדש שהתקבל לעבודה, תוך שנאמר לו, שהעובד החדש יעבוד לצידו. בחלוף כשבועיים קיבל העובד מכתב הזמנה לשימוע, תוך שבשיחות מקדימות בע"פ נאמר לו, כי בצער רב, אין מנוס מפיטוריו.

 

כדי לכסות את עצמה, הטיחה המעסיקה בעובד במועד השימוע האשמת שווא, לפיה במהלך תקופת החפיפה היו 'תקלים' בינו ובין העובד החדש, שהובילו לשקילת פיטוריו.

 

מנגד טענה המעסיקה, כי העובד החדש נכנס לתפקיד כמנהלו החדש של התובע, אשר מצידו סירב לקבל את מרותו של העובד החדש ובעקבות כך החלו חיכוכים ועימותים בין השניים.

 

ביה"ד לעבודה פסק כי שוכנע שההחלטה על פיטורי העובד התקבלה עוד בטרם התקיימה ישיבת השימוע, שהלכה למעשה, התקיימה למראית עין בלבד. כן ציין ביה"ד כי אותם "תקלים" שהועלו בשיחת השימוע, מעולם לא נטענו במכתב הזימון לשימוע שנמסר לעובד, וברי כי מדובר בניסיון כושל של המעסיקה לייפות את המציאות.

 

בטרם פסק ביה"ד את סכום הפיצוי המגיע לעובד בשל התנהלותה הכושלת של מעסיקתו, לקח ביה"ד בחשבון את תקופת העסקתו הקצרה יחסית של העובד, ולפיכך פסק כי התובע זכאי לפיצוי בגובה משכורת וחצי בלבד, בסך של 18,000 ₪.

 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.