מתחילת השנה האזרחית, באו לעולם מספר פסיקות וחקיקות מעניינות, אשר עשויות להיות מעניינות חלקים גדולים מהציבור הרחב. במאמר זה נביא סקירה קצרה של פסיקות וחקיקות אלו, במטרה לשים את ציבור קוראנו "על המפה":

 

חוק הרשויות המקומיות (משמעת) – בהתאם לתיקון סעיף 49 (א) לחוק, עובד המושהה ממקום עבודתו, יהא זכאי החל מהחודש הרביעי להשעייתו, לשכר מלא בשיעור 100%. תיקון זה נכנס לתוקף בחודש ינואר 2019.

 

משמעת עובדי ציבור – ביהמ"ש פסק לאחרונה, כי לדיווח כוזב על שעות עבודה החוזר על עצמו פעם שניה, יש משמעות נורמטיבית, ונוכח חזרה זו יש לשקול החמרה באמצעים הננקטים לאורה. שכן במצב בו המעסיק אינו מעביר מסר חריף לעובדו נוכח התנהלות חמורה זו, עלולה לשדר מסר מוטעה, לפיו משלימים עם המצב. והדברים הם בבחינת קל וחומר, כשעסקינן ברשות מקומית ובכספי ציבור. ביהמ"ש סבור כי בסוג כזה של עבירת משמעת הכורכת בתוכה מעשה מרמה, קשה להימנע מלפטר את העובד השורר (עב"י 56780-07-18).

 

שימוש בטלפון נייד בזמן העבודה – ביה"ד האזורי קבע כי דרישת מעסיק שלא לשלוח מסרונים בזמן העבודה הינה דרישה לגיטימית, אשר משלם שכר תמורת עבודה (סע"ש 55223-05-13). בהקשר זה, יצויין, כי אף ההלכה היהודית, מחמירה מאוד בנושא של גזל מעסיק, כאשר לפי ההלכה, כל התעסקות שאינה קשורה לעבודתו של העובד, ומבלי שניתנה רשות על כך מאת המעסיק, עובר העובד על האיסור החמור של גזל (שו"ע, חו"מ שנ"ט).

 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.


דוד סער, עו"ד.