מדובר ברואה חשבון שעבד כפרילנסר אצל הנתבעת, חברה המעניקה שירותים טכנולוגיים, כאשר שכרו שולם באמצעות חשבוניות. שינוי גברא בחברה, הביא את החברה לסיים את ההתקשרות עם רואה החשבון ויחד עם עובדים נוספים פוטר מתפקידו.

 

כפועל יוצא מכך, הגיש התובע תביעה כנגד החברה, במסגרתה עתר לקבל זכויות עבודה שונות, כנגזרת מהיותם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים (סע"ש 16732-10-15).

 

ביה"ד האזורי לעבודה נדרש בראש ובראשונה לשאלה, האם בין הצדדים שררו יחסי עבודה?

 

הנתבעת טענה כי, אמנם טרם הקמת החברה ע"י התובע, עבד הוא כשכיר אצלה, אלא שבו בזמן שהקים התובע חברה עצמאית משל עצמו, הפסיק הוא להיות במעמד של עובד שכיר. כן טענה הנתבעת, כי התובע אינו יכול ליהנות משני העולמות, קרי מצד אחד לקבל הטבות מס כחברה בע"מ ומצד שני, ליהנות מחוקי המגן הקוגנטים הרלבנטיים לעובדים שכירים.

 

ביה"ד פסק, כי בין הצדדים אכן התקיימו יחסי עובד-מעביד באופן רציף, שכן חרף הקמת החברה בע"מ ע"י התובע, בפועל דבר לא השתנה בעיסוקו, כאשר סמכויותיו והטבות שקיבל מהנתבעת נותרו בעינן. כן ציין ביה"ד את העובדה, כי התובע אף נדרש לצאת לחופשה כפויה ולפנות את חדרו, דברים המצביעים על יחסי עובד ומעביד.

 

לאחר שקבע כי, בין הצדדים שררו יחסי עובד ומעביד, פנה ביה"ד לתביעות הכספיות של התובע, ולאחר בירור וליבון הנושאים שעמדו על פרק, הגיע להכרעה, לפיה התובע זכאי לתשלום בסך של יותר מחצי מיליון שקלים, פרי עמלו.

 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.