למרבה הצער, רבים מפסידים את זכויותיהם רק משום שאינם מודעים לחוק הביטוח הלאומי ולעקרונות המנחים את פקידי התביעות ורופאי הוועדות הרפואיות. האמור במאמר זה הוא חשוב מעין כמוהו ועלול לחרוץ את גורלו של הנפגע בעבודה לשבט או לחסד.

נפגעי עבודה רבים משתהים עם פנייתם לטיפול רפואי ואינם מודעים לעובדה כי השתהות זו עלולה לעלות להם ביוקר רב. כדאי לדעת שפקיד התביעות, בבואו להחליט ולקבוע אם להכיר בפגיעה כתאונת עבודה, בודק בדוק היטב את מרחק הזמן, מהפגיעה ועד לביקורו הראשון של הנפגע אצל הרופא. זאת ועוד, גם אם ביקר הנפגע אצל הרופא, נבדקת בזכוכית מגדלת התלונה שנרשמה ע"י הרופא והאם מה שנכתב, יש לו זיקה לפגיעה אם לאו.

מקרים רבים נפסלים כפגיעה בעבודה ע"י פקידי התביעות גם אם אכן ארעו אלה בעבודה. שיהוי בפנייה לרופא או אי שימת לב מה רשם הרופא, עלול לשלול זכות מהותית מהעובד הנפגע. ואם לא די בכך, יובהר כי גם אם עבר הנפגע את משוכת פקיד התביעות, עדיין מחכה לו משוכה נוספת לא פחות קשה והיא הוועדה הרפואית.

בוועדה זו יושבים רופאים אשר בוחנים שוב בזכוכית מגדלת את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין העבודה, בעיקר במרווח הזמן בין מועד הפגיעה לבין מועד ביקורו הראשון של הנפגע אצל רופא. עוד בוחנים הרופאים מילה מילה בדקדקנות רבה, את הרישומים הרפואיים. כל אלה נבחנים בקפידה, ומשום מה ישנה הנטייה לגורמים אלו לדון את הנפגע עפ"י בית שמאי.

מכל זאת, לא ניתן להימנע מהמסקנה שאם נפגעת בעבודה וסבור אתה שמכאובך יחלוף מאליו בחלוף הזמן, ולא כך קרה, אל תסמוך לעולם שיאמינו לך שנפגעת בעבודה אם לא תרוץ ותבקר גורם רפואי באופן מיידי.
כמו כן הקפד היטב מה רושם הרופא, ואל תהסס לתקנו אם לא רשם הכל ממה שנמסר לו על ידך. ישנה חשיבות עצומה לרישום. כל תיקון מאוחר יותר יתקבל בהסתייגות ובחוסר אמון.
עודכן ב: 06/10/2016