תביעות לאובדן כושר עבודה מחברת ביטוח מתייחסות לקבלת תגמול חודשי בגובה סכום הפיצוי שנרכש בפוליסה. אלא שחברות הביטוח אימצו לעצמן שיטה איך לנער את התובע אחת ולתמיד מעל גבם בכך שלא אחת מנהלות הן עם התובע או עם בא כוחו משא ומתן לתשלום חד פעמי, אשר יסיים את תביעתו של המבוטח לכל התקופה, אחורה וקדימה.

בדרך כלל במשא ומתן כזה, מציעה חברת הביטוח סכום חד פעמי שיכול להגיע אף למאות אלפי שקלים וזאת במקום לשלם לתובע מידי חודש בחודשו כאמור.

 

התובע מצידו מסתנוור לנוכח הסכום הגבוה ועט על המציאה. אלא שמציאה זו מתגלית במקרים רבים כמלכודת פתאים. המלצתי היא להיזהר מאוד בטרם חוטפים ומתפשרים על סכום אחד, שכן חברות הביטוח גובות על כך לא פעם מחירים מופרזים עד מופרזים למדי ופעמים רבות מתברר כי התובע יכול היה לקבל סכומים גבוהים בהרבה אילו רק ידע לערוך את החשבון כהלכה.

 

למרבה הצער, לא אחת גם באי כוחם של התובעים אינם מצויים ברזי החישובים ונופלים גם הם למלכודות אלו.

לדוגמא: אציין מס' דוגמאות שכדאי מאוד לשים לב אליהם: הראשונה, מקדם ההיוון אותו מחשבת חב' הביטוח בגין גימלאות העתיד. השניה: ההפחתה אותה עושה חב' הביטוח בגין סיכון של תוחלת חיים.

 

 השלישית: לבדוק האם נלקח בחשבון השחרור מתשלום פרמיות. הרביעית: האם חושב נכון הפיצוי החודשי לצורך החישובים הנ"ל והוא הדין, האם חושבה נכון הפרמיה לשחרור, שגם לה זכאי התובע במסגרת תביעתו. ויש עוד כהנה וכהנה. יש לזכור כי התלהבות יתר מסכום חד פעמי גבוה, ללא בדיקה כדבעי, יכולה לעלות ביוקר רב לתובע עד כדי ויתור של מאות אלפי שקלים (!) שיכול הוא לקבל יותר במשא ומתן כלכלי נכון.


המסקנה: סוף מעשה במחשבה (כלכלית) תחילה.

 


עודכן ב: 02/04/2009