סוכן הביטוח מהווה את החוליה המקשרת בין המבוטח לחברת הביטוח. אם יתרשל הוא במילוי טופסי הביטוח או בהסבריו למבוטח טרם צירופו לביטוח, עלול הוא לגרום לכך שבעת תביעה יידחה המבוטח ותביעתו לא תשולם. על עניין זה יש ללמוד מפס"ד שניתן לא מזמן בבית משפט השלום בפתח-תקווה בו תבעה הגב' פנינה את חב' כלל שתשלם לה פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה.

הגב' פנינה טענה כי סוכנת הביטוח שכנעה אותה לבטל פוליסת ביטוח חיים שהיתה לה בפניקס ותחת זאת עשתה לה פוליסה חדשה בכלל. אלא מאי, שבמעבר זה לא טרחה סוכנת הביטוח להסביר לפנינה, כי התנאים שתקבל בכלל לא יהיו בדיוק כפי שהיו לה בפניקס, ובעוד שבפניקס היתה היא מבוטחת בביטוח אובדן כושר עבודה מורחב, הכולל גם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, הרי שב"כלל" בוטחה היא רק למקרה אובדן כושר עבודה מוחלט. והנה איתרע המזל ופנינה איבדה את יכולתה לעבוד באופן חלקי. בפנותה לכלל לקבלת תגמולי הביטוח החלקיים, השיבה לה זו כי אינה מבוטחת למקרה של חלקי.

בפסה"ד שניתן נ' סוכנת הביטוח וחברת הביטוח, קבעה כב' השופטת נירה דיסקין, כי הסוכנת התרשלה בכך שלא הסבירה לפנינה את משמעות החלפת הפוליסות ושינוי היקף הכיסוי. כמו כן חזר בית המשפט על ההלכה הידועה כפי שנקבעה בבית המשפט העליון בפרשת מוריה נ' איסחרוב ע"א 855/86 שם נקבע כי סוכן ביטוח חב בחובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי הלקוח וחייב את סוכן הביטוח תוך שקבע כי פעל ברשלנות כאשר סיפק ללקוח פוליסת ביטוח שלא תאמה את דרישתו ואת סיכום הדברים ביניהם.

במערכת לקוח סוכן ביטוח, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הדברים עשויים להיות במקרים רבים מילה מול מילה ומומלץ מאד להצטייד מלכתחילה בתיעוד משכנע על כל מקרה שלא יהיה. דברים אלו חשובים במיוחד בזמן ההתקשרות בביטוח או בהחלפת פוליסה ע"י סוכן הביטוח.

דוד סער, עו"ד

עודכן ב: 06/10/2016