בבית המשפט העליון

רע"א 3646/07

בפני: כבוד השופט א' גרוניס

המבקשים:

 

1. לימור בקל
2. זוהר אלון

נ ג ד

המשיב:

 

פקיד שומה ת"א 5

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בבש"א 20830/06 מיום 8.3.07 שניתן על ידי כב' השופט מ' אלטוביה

תאריך הישיבה: כ"ח בתמוז התשס"ח (31.7.08)
בשם המבקשים: עו"ד גונן קסטנבאום
בשם המשיב: עו"ד יהודה ליבליין

פסק-דין

המבקשים הגבילו את טיעוניהם לעיון וגילוי בהסדרי פשרה שעשו רשויות המס עם נישומים מסוימים שהמבקשים נקבו בשמותיהם (להלן - הנישומים האחרים).

 

במקרה כזה יכולות להתעורר שאלות מורכבות באשר לאינטרסים של כל אחד מן המעורבים: המבקשים, רשות המס והנישומים האחרים. בהקשר זה ראוי לזכור את החיסיון הקבוע בחוקי המס ואת זכותם לפרטיות של הנישומים האחרים.

 

מכל מקום, עניינם של הנישומים האחרים נבדק על ידי פרקליטים מפרקליטות המחוז ומפרקליטות המדינה. נמסר, כי עם אחד הנישומים לא נעשה כלל הסכם ואילו לגבי שני האחרים, עימם נעשו הסכמים, ניתנו הסברים מדוע עניינם נבדל מזה של המבקשים. בנסיבות שנוצרו נראה לי כי האיזון הראוי יימצא בכך שיינתן תצהיר מטעם המשיב בכל הנוגע לעניינם של הנישומים האחרים וההבדלים בינם לבין המבקשים.

 

התצהיר יוגש לא יאוחר מיום 15.9.08. למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר לא יפרט את העניין ביחס לכל אחד מן הנישומים האחרים על פי שמו. התצהיר האמור יבוא תחת גילוי ועיון.

איני רואה צורך להביע עמדה לגבי האפשרות שכל אחד מן הנישומים האחרים יזומן כעד מטעם המבקשים.

החלטתי לדון בבקשה לרשות ערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פיה. הערעור מתקבל אך במובן זה שיוגש תצהיר מטעם המשיב, כאמור לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב' באב התשס"ח (3.8.2008).
 


עודכן ב: 30/08/2011