בכל שלב של חיי הנישואים שלכם יכול אחד מכם להפוך להיות עצמאי ולנהל עסק. העסק יכול להיכשל ולצבור חובות.


מכוח החוק והפסיקה, קיימות הלכות בדבר חזקת השיתוף השתוף הקיימת בין בני זוג. כלומר, אם אתם זוג נשוי למשל, ויש לכם דירת מגורים הרשומה רק על שם אחד מכם, רואים את הדירה הזו כשייכת לשניכם. אותו המצב חל לגבי חובות. ההתייחסות המשפטית לזוג נשוי בהקשר הרכושי, היא אותה התייחסות כלפי שותפים עסקיים רגילים, ואף יותר מכך.


לא יעזור לכם, בדרך כלל, אם תטענו שאין לכם חלק בחובות שנוצרו. אמנם נהניתם מהרווחים שהיו, אבל הייתם שותפים, כך תטענו, ברווחים ולא בהפסדים.


גם לגבי זוגות המקיימים מערכת יחסים של הפרדה רכושית, כלומר כל אחד ועסקיו, כל אחד וחשבונותיו, שני משקי בית נפרדים, וכיו"ב, גם אז בעלי חוב ירדפו אתכם, הן בבתי המשפט, והן מחוצה לו. בבית המשפט אמנם תזכו ( במקרה של הפרדה רכושית ), אבל תזכו אחרי שהותשתם במשך שנים, הוצאתם הוצאות יקרות לעורכי דין, וגרמתם לעצמכם ולמשפחות שלכם עוגמת נפש רבה. ההליכים בבתי המשפט בישראל מתישים ולא נעימים.


אני עו"ד הסכמי ממון, ואני כותב לכם מהניסיון הרב שצברתי בנושא זה, בהקשר של התייחסות משפטית למצב הזה, בתוך סעיפי הסכם הממון.


בהסדרת המצב יש גם קונפליקט מסוים. אם אתם רוצים ליצור מערכת זוגית משפחתית, קלאסית, יהיה קשה לכם ליצור בהסכם, במערכת היחסים שלכם, הפרדה רכושית. כלומר, אם תקבעו שכל אחד יהנו לבד ולעצמו מהרכוש שלו ומפירות הרכוש שלו, מהכנסותיו מכל משלח יד, לרבות ובמיוחד מעסקים, כי אז פגמתם לכאורה ברצון לבנות מערכת של שיתוף.


אבל הפרדה רכושית, היא פתרון אפשרי להפחתת סיכונים כפי שתיארתי.


בנוסף, או כתחליף להפרדה הרכושית ( שהיא כאמור, לא מונעת בהכרח הגשת הליכים גם נגדכם ) צריך לקבוע בסעיף מיוחד, שכל החובות שיצבור צד שיקים עסק, יהיו שלו, ובמקרה שגם אתם תתבעו, הוא יתחייב בהסכם הממון לשפות אתכם על כל הנזקים שיגרמו לכם כתוצאה מההליכים שיוגשו נגדכם בגינן של החובות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי הדין.


אבל גם זה יכול לא להספיק, כיוון שאם יהיה מצב כזה, לא יהיה לו מן הסתם כסף לשלם לכם את מה שהתחייב.


בנוסף, צריך סעיף מיוחד שיאפשר לכם לעיין בכל דבר הקשור לעסק שיוקם. היו ערניים, ונצלו סעיף כזה על מנת לוודא מבעוד יום, האם העסק במצב אפשרי של יצירת חובות. לא תמיד תדעו את זה, כי לא תמיד בן הזוג יאפשר לכם להרגיש במצב הקשה יותר בעסק.


עודכן ב: 12/08/2013