בבואנו לבחון את סוגי התושבות וסוגי היתרי העבודה הניתנים בשוויץ עלינו לבחון ראשית מהיכן מגיע מבקש ההיתר ואיזו אזרחות מחזיק הוא בידו.

 

עלינו להבדיל בין אלו המגיעים ממדינות האיחוד האירופאי וכן מדינות החברות בארגון הסחר החופשי האירופאי (EFTA) (European Free Trade Association) לבין אלו המגיעים משאר קצוות התבל.

 

בהתאם להסכמים הבילטראליים (Free movement of persons 1999), בדבר מעבר חופשי עבור יחידים בין שוויץ לאיחוד האירופי נעשת ההבחנה בין סוגי ההיתרים, אשר ניתנים לאלו המבקשים לקבל תושבות בשוויץ.

 

סוגי ההיתרים עבור אלו אשר אינם חלק מהאיחוד האירופי או מהמדינות החברות בארגון הסחר החופשי האירופאי:

 

אישור שהייה L (צבע סגול) - היתר שהייה הנועד עבור ביצוע פרוייקטים זמניים וקצרי טווח.

אישור שהייה B (צבע אפור) – היתר שהייה הניתן על בסיס שנתי מתחדש, המאפשר שהייה ועבודה.

אישור שהייה C (ירוק) – אישור תושבות קבע.

אישור שהייה G (חום) – מאפשר ליחידים בעלי אזרחות זרה המתגוררים במדינה זרה בעלת גבול עם שוויץ (בהתאם להסכמים בין אותן מדינות ושוויץ), לעסוק בתחומי שוויץ כל עוד יחזרו לביתם מחוץ לגבול שוויץ לפחות פעם בשבוע.

 

קבלת היתר תושבות עבור מי שאינו חלק מהאיחוד האירופאי ו/או מדינות החברות בארגון החסר החופשי האירופאי:

 

יחיד אשר מבקש לקבל תושבות בשוויץ בהתאם להיתרים המתוארים דלעיל יכול שיעשה כן, במידה ומעסיקו הפוטנציאלי בשוויץ יוכל להוכיח כי אותו יחיד מחזיק בידע ו/או יכולת מסוימת רלוונטית ולעסקו וכי לאחר ניסיון רב לא מצא אדם אחר המחזיק באזרחות שוויצרית ו/או אזרחות באחת ממדינות האיחוד האירופי אשר יוכל למלא את התפקיד.

 

סוגי ההיתרים עבור אלו אשר חלק מהאיחוד האירופי או מהמדינות החברות בארגון הסחר החופשי האירופאי:

 

אישור שהייה L – אישור תושבות קצר טווח עד שנה.

אישור שהייה B – אישור תושבות ארוך טווח עד חמש שנים.

אישור שהייה C – אישור תושבות קבע.
אישור שהייה G – זהה לאישור התושבות דלעיל.

 

קבלת אישור עבור יחידים בעלי אזרחות מאחת ממדינות האיחוד האירופי ו/או ממדינות החברות בארגון הסחר החופשי האירופאי הינו דבר יחסית פשוט שכן בהתאם להסכמים הבילטראלים בין שוויץ לאותן מדינות מוענקת זכות חוקית לכל אלו המחזיקים אזרחות לקבל תושבות ארכות טווח בשוויץ, כשאר התחייבותותם התעסוקית בשוויץ הינה מעבר לשנה, קרי אותם אזרחים המבקשים לקבל היתר שהייה B מחזיקים הידם הסכם תעסוקה אשר אינו מוגבל לשנה אחת.

 

אישור שהייה פנסיוני:

 

עבור אלו, אשר מבקשים לעבור לשוויץ לתקופת השלישית של חייהם, עליהם ראשית להיות מעל לגיל 55 וכן להראות קשרים הדוקים למדינת שוויץ וכן, כי בידם ממון מספק לתמוך בחייהם בשוויץ, שכן אין בזכות אלו המבקשים את ההיתר דנן לעבוד בתחומי שוויץ.

 

היתר משקיע:

 

יחיד אשר מבקש להשקיע בשוויץ יכול לרכוש לעצמו היתר שהייה ועבודה במידה והינו משקיע בחברה, אשר הינה תושבת הקנטון בו הינו מבקש את אישור השהייה (פתיחת חשבון ו/או רכישת נכס אינם מהווים השקעה לצורכי ההיתר), על החברה חל איסור להיות נסחרת.

 

ההיתרים המתוארים לעיל הינם חלק ולא כל ההיתרים אשר ניתנים על ידי ממשלת שוויץ, אך מהווים הם את עיקר ההיתרים המוענקים על ידי המדינה. לכל קנטון יש את כמות ההיתרים והאשרות העבודה והשהייה אותם הוא בוחר להעניק בכל שנה ומספרם משתנה משנה לשנה.