בית המשפט השלום בנתניה ביטל ביום 20.01.2010 כתב אישום שהוגש כנגד נאשמת בעבירות של אי העברת ניכויים, לפי סעיף 219 לפקודת מס הכנסה.

 

העבירות נשוא כתב האישום בוצעו לכאורה כ- 6 שנים עובר למועד הגשת כתב האישום.

  

התביעה/המאשימה, החליטה באומץ לב ראוי להודיע לבית המשפט על חזרתה מכתב האישום שכן, לאחר שכתב האישום הוגש הוברר למאשימה ע"י הסניגור עו"ד אברהם ג'אן, כי ישנם פגמים מהותיים בהתנהלות המדינה בכל הקשור להליכי הגשת כתב האישום, פגמים שיש בהם משום פגיעה ממשית בהגנתה של הנאשמת.

 

טענותיו של הסניגור שהועלו בפני המאשימה, לא זכו להגיע לפתחו של בית המשפט שכן, המדינה ראתה לנכון לקבל את טענותיו הממשיות של הסניגור ולחזור מכתב אישום בטרם הקראה, לפי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי.

 

ככלל טענות נאשמים "להגנה מן הצדק" לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפליל, נשמעות בבית המשפט במקרים רבים ומגוונים.

 

דוקרינת ההגנה מן הצדק הוכרה ע"י המשפט הישראלי לראשונה בע"פ 2810/94 יפת נ' מדינת ישראל (פ"דנ(2),221) ומאז טענת ההגנה מן הצדק משמשת עילה לביטול כתבי אישום במגוון רחב של מקרים, בהם בית המשפט מצא כי התנהגות הרשות כלפי הנאשם לא היתה ראוייה במידה קיצונית ומקוממת עד כדי התעמרות.

 

 

ת.פ. 4034/08 בבית המשפט השלום בנתניה

 

עו"ד אברהם ג'אן | משפט פלילי | דיני תעבורה

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 


עודכן ב: 25/07/2013