חשוב לציין כי שרת המשפטים החלה ביצירת רפורמה חדשה הנוגעת לחדלות פירעון על אף בסיס הרעיון היפה והצודק שנעשה קיימים לא מעט בעיות שעלולות לגרום ליצירת חוסר הגינות כלפי החייבים. כאמור כולנו יודעים שקיימים הרבה רעיונות טובים אולם בסיס הבעיה נוצרת כאשר משרדי הממשלה מנסים לקדם רפורמות חדשות זאת מבלי שבחנו את הבעיות שעלולות להיווצר כנגד החייבים ובמה אמורים הדברים?


כמשרד עורכי דין שמייצג חייבים ראוי היה בדיני הרפורמה החדשה לקבוע מדדים חדשים בכל הנוגע לשכר הנאמנים ובעיקרו לייצר מצב בו שכר הנאמן לא קשור בשום צורה ודרך לסכומים שנצברים בקופת החייבים בהליך פשיטת רגל או בהליך הפירוק.


למה הרפורמה אינה מתייחסת לחוב מזונות או לחייבים בדוחות חניה?


כמו-כן התפרסם כי, יינתנו סמכויות אכיפה פליליות לבעלי התפקידים מדובר בסמכות מסוכנת ביותר שבוודאי תאבד על אף הרצון הטוב את הרציונל העומד מאחוריו. העובדה לכך כי כאשר ידרוש בעל תפקיד תשלום מופרז לקופת הכינוס יאלץ החייב בעל כורחו במרבית המקרים להסכים לדרישת בעל התפקיד זאת מאחר ובאם לא יעשה כן ינסה בעל התפקיד להראות בכל דרך אפשרית ובוודאי בטענת "מראית עין" כי החייב מסתיר או אינו משתף פעולה. מתן סנקציות כה חמורות בידי בעלי תפקידים אין מקומה בהליך אזרחי ובוודאי לא בהליך כנגד מי שאיבדו את כל רכושם.


רצוי לציין כי על אף שמדובר בהצעת רפורמה חדשה היא נמנעת מלהתייחס לחייבים במזונות ולחייבי דוחות חנייה מן הראוי שהמערכת המשפטית הייתה דואגת לשחרר את החייב מכל חובותיו וללא סייגים לא יעלה על הדעת כי חייב עלול לסיים את ההליך ועדיין ירבוץ כנגדו חוב מזונות עבר או חוב חניה מבלי שהמערכת דאגה באמת ובתמים לאפשר לו לפתוח דף חדש. (זה המקום לציין כי בפסיקה החדשה החלו בתי המשפט לבחון את אפשרויות מחיקת חוב המזונות).


מן הראוי וכאשר חושבים לשנות את דיני חדלות הפירעון לא לייצר של שינוי קוסמטי קיימת אפשרות אמתית לאפשר שינוי כולל עם הנחיות הכוללות חוקים ותקנות ברורים וכל ניסיון לקשור בין הליך אזרחי להליך פלילי של חייבים עלול רק להביא למצב עגום שמסבך עוד יותר את המערכת המשפטית.


חשיבותו של קידום דיני חדלות פירעון אינו דבר של מה בכך ואין לקדמו במהירות ובתקווה לשפרו ככל שיתעוררו בעיות חשוב לבחון כבר עתה ועד כמה שניתן כל שינוי שנדרש ולא לייצר מצב של אשליה חברתית שביסודה פוגעת בחייבים יותר מאשר מועילה.


אין במאמר זה בכדי לתקוף את רעיון הרפורמה כתיבת המאמר נועדה להסביר כי קיימות בעיות מהותיות עוד טרם עברה ההצעה הראשונית אצל הגורמים המוסמכים ובתקווה כי יבחרו לפתוח עיניהם ולשמוע את בעלי התפקידים שמלווים חייבים ואשר מוצאים עצמם לא פעם בהבדל שבין התיאוריה ובין הביצוע בפועל.