חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 הינו חוק אשר מטרתו לסייע בהגברת האמינות של השימוש בשיקים. חוק זה נועד להביא לשיפור במוסר התשלומים ולהרתיע בעלי חשבונות מפני משיכת שיקים ללא כיסוי. החוק מטיל סנקציות שונות, מנהליות ומעין פליליות, על מושכי שיקים ללא כיסוי.

 

סעיף 2 לחוק קובע כי חשבון יהיה מוגבל, ובעליו יהיה לקוח מוגבל, זאת במידה ובמשך שנה סורבו עשרה שיקים (או יותר) אשר נמשכו מחשבון בנק זה, וזאת כל אימת שבין הסירוב הראשון לאחרון חלפו 15 ימים לפחות. מרגע שחשבון בנק מוגדר כ, מדובר למעשה במעין השתקה של החשבון למשך 12 חודשים.

 

איך עובדים עם חשבון בנק מוגבל? איך מבטלים אותו?

פורום חשבון מוגבל בבנק | חשבון מוגבל


הבנק מחויב להתריע לכם לאחר שחמישה שיקים חזרו דחויים


לאחר חזרתם של חמישה שיקים, מחויב הבנק להביא את העניין לידיעת הלקוח. אי משלוח התראה מצד הבנק יכול להביא לביטול הכנסתם של שיקים מסוימים במניין השיקים ללא כיסוי. הלכה פסוקה היא כי החובה המוטלת על הבנק להודיע ללקוח לאחר חזרתם של חמישה שיקים ללא כיסוי מהווה אפוא ביטוי לרצונו של המחוקק להציב "תמרור אזהרה" בפני הלקוח על מנת שזה יוכל להיזהר להבא ולכלכל בזהירות את צעדיו (בין הבנק לבינו ובינו לבין אחרים).

 

כישלון הבנק מלעמוד בחובתו זו מהווה פגיעה בזכות חוקית של הלקוח. יצוין כי כבר בשלב זה מומלץ להפסיק למשוך שיקים מחשבון הבנק האמור. עם זאת, עניין זה לא אפשרי תמיד. לדוגמא, כאשר מדובר בחשבון יחיד של הלקוח או כאשר ניתנו כבר מספר שיקים דחויים הנמצאים בידי אחרים.


מה לגבי חשבון בנק מוגבל עם מספר שותפים, האם כל השותפים יהיו מוגבלים?


ישנם חשבונות בנק אשר אינם שייכים ללקוח אחד ולעיתים שותפים בחשבון מספר לקוחות. במידה ואחד מהשותפים בחשבון "פיזר" שיקים ללא כיסוי, וכתוצאה מכך הוכרז החשבון כמוגבל לא יוכלו השותפים לחשבון להתנגד להכרזה זו.

 

כמו כן, שותפים אלו יוגדרו אף הם כלקוחות מוגבלים. עם זאת, סנקציה זו לא תחול על אדם אשר איננו שותף בחשבון אלא רק מורשה חתימה בו. יתרה מכך, הסנקציה לא תחול על אדם זה, גם כאשר הוא החתום על השיקים החוזרים. אי לכך, מומלץ לשקול בכובד ראש ייפוי כוח בחשבונות בנק.


מהו לקוח מוגבל חמור?


אדם אשר הוטלה עליו הגבלה ובטרם חלפו שלוש שנים מתום תקופת ההגבלה הוא המשיך ומשך שיקים ללא כיסוי, עלול להיות מוגדר בתור לקוח מוגבל חמור. הגבלה זו תוטל גם על לקוח משך שיקים ללא כיסוי מחשבון אחר במהלך תקופת ההגבלה. תקופת ההגבלה בגין הגבלה חמורה נמשכת שנתיים ובמהלכה מוגדרים כל חשבונות הבנק של הלקוח כמוגבלים.

 

הגבלה תוטל גם על חשבונות בנק בהם המוגבל החמור שותף עם אחרים ואף בחשבונות בהם הוא מיופה כוח. ניתן לבטל את ייפוי הכוח לאחר הטלת ההגבלה החמורה, ובכך להביא לביטול ההגבלה.


מדוע כדאי להיזהר מהגבלת חשבון? מה הסנקציות לפי החוק?


חוק שיקים ללא כיסוי קובע שתי סנקציות עיקריות אשר מוטלות על לקוח לאחר הכרזה על חשבון בנק כמוגבל. ראשית, לקוח מוגבל איננו רשאי לפתוח חשבון בנק חדש אשר ניתן למשוך ממנו שיקים. סנקציה זו חלה גם על הבנק בו הוגבל החשבון וגם על בנקים אחרים. כמו כן, הבנק לא יכבד כל שיק אשר נמשך מחשבון זה, גם אם מדובר בשיק דחוי שניתן לפני תקופת ההגבלה.

 

לקוח אשר הפך למוגבל עלול להתמודד עם כתם עסקי. בעתיד, גופים אשר יבקשו להתקשר עימו מבחינה עסקית, יוכלו לדעת כי בעבר הוא הוגדר כמוגבל בבנק. כמו כן, הבנקים אינם ששים להעניק אשראי ללקוחות אשר היו מוגבלים בעבר.

 

אז איך אפשר לבטל הגבלת חשבון?


ישנן שלוש דרכים באמצעותן ניתן להביא לביטול הגבלת חשבון. יודגש כי אין זה בסמכותם של המפקח על הבנקים, או בנק ישראל, לבטל הגבלת חשבון או להוציא שיק ממניין השיקים ללא כיסוי.

 

הדרך הראשונה להביא לביטול הגבלת חשבון היא פנייה אל הבנק והצגת טענות רלבנטיות לגבי שיקים ללא כיסוי אשר "חזרו" מחמת טעות. דרך נוספת היא פניה לבית המשפט והגשת ערעור על ההחלטה להכריז על חשבון הבנק כמוגבל. הדרך השלישית היא פשוט להמתין עד לתום תקופת ההגבלה.


הגבילו לכם את החשבון? פנו במהרה לעורך דין 


ההמלצה הטובה ביותר ללקוחות המתמודדים עם הגבלת חשבון היא פניה מהירה לעורכי דין העוסקים בתחום זה. ראשית, כל שיק נוסף אשר יוחזר על ידי הבנק בשל הסיבה אשר בגינה הוגבל החשבון נכנס במניין השיקים ללא כיסוי. כמו כן, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ההגבלה או בבקשה לקבלת צו מניעה בנוגע להגבלת החשבון עד לברור העניין.

 

פעמים רבות, זמן זה יכול לאפשר ללקוח ולעורך דינו להתמודד עם טענות הבנק ולהביא לביטול ההגבלה או ביטול חזרת שיקים מסוימים. יודגש כי אלמנט הזמן יכול להיות קריטי מבחינת ההתמודדות עם החשבון המוגבל, ועל כן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי בהקדם האפשרי.


עודכן ב: 24/06/2020