זכויותיהם של עובדי הקבלן בישראל נמצאות במוקד הדיון הציבורי בתקופה האחרונה. אחת הבעיות המשמעותיות ביותר לגבי העסקת עובדי קבלן הינה זהות המעסיק. במקרים רבים, קשה לעובד הקבלן לתבוע את זכויותיו, וזאת כאשר הוא נאלץ להתמודד הן עם חברת כוח האדם והן מול מקבל השירות בפועל. האם יוזמת חקיקה חדשה תביא להסדרת סוגיה משפטית זו?

 

יש לכם שאלה?

פורום זכויות עובדים

פורום חוזה עבודה

פורום פיצויי פיטורים


ועדה העבודה, בראשותו של ח"כ חיים כץ (ליכוד), אישרה בתום דיון מרתוני אשר ארך כ-6 שעות הצעת חוק לאכיפת זכויות עובדי קבלן לקריאה שנייה ושלישית. על פי הצעת החוק, עובדי קבלן יוכלו להגיש תביעות בנוגע לזכויותיהם גם כנגד מקבל השירות (בתחומי ניקיון, הסעדה, אבטחה ושמירה) ולא רק כנגד חברת כוח האדם עצמה (הקבלן). כמו כן, הצעת החוק מוסיפה כי תהיה מוטלת על בעלי משרות במשרדי ממשלה (הממשלה הינה אחת מהלקוחות הגדולים ביותר של עובדי קבלן בישראל) ובתאגידים, אחריות להימנע מהתקשרות בחוזה הפסד אשר משמעותם אי הבטחת זכויות עובדי הקבלן. על פי החוק, מוצע כי התקשרות בחוזה הפסד תהווה עבירה פלילית. בנוסף, לפי הצעת החוק, מקבל שירות אשר יורשע בהתקשרות בחוזה הפסד לא יוכל לקבל שירותי קבלן במשך שלוש שנים למצער. בנוסף, מוצע כי מזמין השירות יהיה אחראי לזכויות עובדים כגון החזר הוצאות נסיעה, דמי הבראה, פנסיה, תוספת יוקר ופנסיה.


מדובר בהצעת חוק ממשלתית, אך חברי הכנסת ביצעו בה שינויים של ממש וזאת למרות התנגדויות מצד הממשלה. מרבית השינויים עסקו בהיקף האחריות אשר יוטל על מקבל השירות, לרבות האחריות הפלילית, הקנסות, והאחריות האישית על נושאי משרה. "עסקינן בחוק מהפכני אשר מהווה עבור עובדי הקבלן בשורה של ממש", אמר ח"כ כץ, "הצעת החוק הינה פרי עבודה מרובה אשר נמשכה כשנתיים וחצי וזאת לאחר שהצעת החוק הממשלתית המקורית הייתה מלאה בחורים. כעת, הצעת החוק הינה הצעה עם שיניים ומזמיני שירותים יירתעו מפני פגיעה בזכויות עובדי קבלן המועסקים בעסקם". ח"כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו), הצטרפה לדברים באומרה – "אנחנו בדרך הנכונה לשנות את ההתייחסות לעובדים מעתה והלאה". בדיון נכחו גם נציגי התאחדות הסטודנטים אשר פנו בבקשה לאפשר לעובדי קבלן אשר נפגעו במסגרת העסקתם להיעזר בעמותות או ארגונים מבחינת ייצוג משפטי. בקשתם התקבלה.