כמעט שני מיליון תלמידים ישובו הבוקר (27.8) לבתי הספר ברחבי הארץ. 145,000 מתוכם נכנסים היום בפעם הראשונה לבית הספר כאשר על הלוח יירשמו המילים המרגשות - שלום כיתה א'.

 

יש לכם שאלה?

פורום תאונות תלמידים

 

יש הטוענים כי חזרתם של הילדים לספסל הלימודים מרגשת לא פחות את ההורים הגאים. התרגשות זו מעורבת לא אחת בדאגה. דאגה לילדים יכולה לגעת בנושאים כגון הצלחה בלימודים או קשרים חברתיים, אך לא אחת מדובר גם בחשש אמיתי לשלומו וביטחונו של הגוזל. להלן מאמר העוסק בתאונות תלמידים ובביטוח החל עליהם במהלך שנת הלימודים.


אחריות בית הספר


בתי הספר, אשר מקבלים את התלמידים אל בין כותליהם, אחראים כלפי הקטינים הן במישור המושגי והן במישור הקונקרטי. הלכה פסוקה היא כי בנוגע לאחריות בתי ספר כלפי תלמידים, "טובת הילדים צריכה להיות לנגד עיניו של המוסד החינוכי".


חובת הזהירות המוטלת על בית ספר כלפי תלמידיו הינה חובה אשר הפסיקה הגדירה אותו כ"חובה מוגברת". לדוגמא, בית המשפט העליון קבע בפסיקתו כי החובה המוטלת על מורה כלפי תלמיד שווה לחובה של אב כלפי בנו. חובת זהירות זו נובעת הן מגילו של הקטין, הן מהחשש פן הוא ייפגע, והן מחובת הפיקוח על הנעשה בתחום בית הספר.


יודגש כי אחריות זו הינה רחבה אך איננה מוחלטת. במקרים בהם אירעה תאונה לתלמיד בין כותלי בית הספר, לא מדובר בהכרח ברשלנות מצד מי מהמוסד החינוכי. דהיינו, כאשר מועלות כנגד בית ספר טענות בדבר רשלנות אשר גרמה לנזקים לתלמיד, העניין נבחן בהתאם לנסיבותיו הספציפיות במקרה הנדון. דהיינו, תאונת תלמיד נבחנת על בסיס גורמים משתנים. לדוגמא, תלמיד כיתה א' אשר נופל במדרגות בית הספר נתפס על ידי בית המשפט כחסר ישע יותר מתלמיד בשמינית שנפגע במהלך קטטה אותה הוא יזם. במילים אחרות, הפסיקה בנוגע לכל מקרה ומקרה מושפעת משורה של היבטים הנוגעים לסיטואציה הספציפית בה נגרם הנזק.


ביטוח תאונות אישיות


רובם המוחלט של התלמידים בישראל מבוטחים גם בפוליסת תאונות אישיות. מדובר אפוא בביטוח אשר צריך להירכש לטובתם של התלמידים מכוח החוק. פעמים רבות, הורים אשר ילדיהם נפגעו במהלך שעות הלימודים (ואף לאחר מכן) אינם מודעים כלל לזכותם לתבוע פיצויים מכוח פוליסת ביטוח זאת. יודגש כי כאשר פוליסת הביטוח לא נרכשה כחוק, ההורים יכולים להפנות את טענותיהם כנגד הרשות הציבורית מחמת רשלנותה בביטוח הילד.


ביטוח התאונות האישיות מכסה לא רק בגין תאונות תלמידים בבית הספר, אלא גם בגין תאונות מחוץ לשעות הלימודים. לא זו אף זו, הביטוח חל על התלמיד גם בשבתות, חגים, חופשות ואף בימי מחלה בבית. לעיתים, הביטוח אף חל על תאונה שהתרחשה במהלך טיול משפחתי בחו"ל.


הורים רבים אינם יודעים זאת, אך גם הם מבוטחים מפני נזקים שנגרמים להם במהלך ליווי ילדם בפעילות בית ספרית. לדוגמא, הורה אשר נפגע במהלך טיול שנתי יכול אף הוא להגיש תביעת ביטוח כנגד הגורם הרלבנטי. התשלום עבור הביטוח הנ"ל נעשה מול חברות הביטוח המסחריות ועל ידי הרשות הציבורית. בתחילת כל שנת לימודים, נגבה מההורים תשלום חובה הכולל בתוכו גם את הפרמיה בגין פוליסת התאונות האישיות. מדובר אפוא בחלק מהתשלומים המשולמים לבית הספר. החוק בעניין זה הינו חד משמעי מבחינת אחריות הרשות המקומית. אי לכך, גם כאשר ההורים לא שילמו את הביטוח, הילדים עדיין מבוטחים וזאת משום שהחובה לבטחם מונחת לפתחה של הרשות הציבורית.


פיצויים, כמה זה יוצא?


פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לילד בבית הספר יכולים להיות משמעותיים ולהגיע עד כדי מאות אלפי שקלים. סכום הפיצויים אשר נפסק לתלמיד תלוי כמובן בסוג הפציעה. תלמיד אשר נפצע ונגרמה לו נכות בשיעור 100% יהיה זכאי לפיצוי של 350,000 שקלים. נכות בשיעור נמוך יותר תביא לפסיקת פיצויים בהתאם. לדוגמא, פיצויים של 175,000 שקלים לקטין שנגרמה לו נכות בשיעור 50%. כאשר הנכות שנגרמה לילד הינה נכות חמורה, הילד יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 50% נוספים מהסך המקסימאלי. במידה ולילד נגרמה נכות זמנית, הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין כל יום בו הוא היה מרותק למיטתו (החל מהיום השישי ובמידה והוא היה מרותק למיטה לפחות שלושה שבועות). ילד אשר אושפז בבית החולים יהיה זכאי לתשלום של 120 ₪ בגין כל יום אשפוז.


פוליסת הביטוח כוללת גם כיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות (אשר לא מכוסות בחוק בריאות ממלכתי) ועד 10% מההוצאה הרפואית (לא כולל חריגים כגון טיפולי שיניים, חוות דעת רפואית לשם קביעת נכות או הוצאות רפואיות ששולמו על ידי גורם אחר). כמו כן, פוליסת הביטוח כוללת גם פיצוי בשיעור 140,000 שקלים במקרה מוות או כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד 230,000 שקלים.


התיישנות


תביעות בגין תאונות תלמידים אינן מתיישנות אלא בחלוף שלוש שנים מהמועד בו הילד הפך לבגיר. דהיינו, ניתן להגיש תביעה ביטוח בשל תאונת תלמיד עד אשר מלאו לילד 21 שנים. במקרים חריגים, יהיה ניתן לבקש מבית המשפט להאריך את תקופת ההתיישנות.