ההקלות עבור בני זוג אשר עובדים ביחד בעסק משותף, ואשר ביקשו חישוב נפרד, הורחבו על ידי רשות המיסים. מדובר בהודעה מטעם הרשות אשר מאפשרת אפוא את החלת הסעיף המאפשר חישוב נפרד. עסקינן בהקלה על סכום של עד 48,960 ₪ בשנת 2012 וזאת ביחס לשנים קודמות עד לשנה הנוכחית (2012) כולל.

 

יש לכם שאלה?

פורום יזמות עסקית | ליווי עסקי
פורום משפט מסחרי ודיני חברות
פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות


על פי הודעת רשות המיסים, הקלה עומדת לחול גם לגבי תיקים "פתוחים" בהם עלתה על הפרק סוגיית החישוב הנפרד/המאוחד. זאת לרבות תיקים אשר עניינם עומד ותלוי בפני הערכאות המשפטיות. ההקלה תחול על נישומים אשר יעמדו בתנאיו של הסעיף, אף אם הם לא הגישו את בקשתם במועד.


כמו כן, רשות המיסים הודיעה על ביטול ריבית וקנסות בגין המס אשר נובע מסוגיות העוסקות בחישוב נפרד או מאוחד ותתאפשר פרישת חוב שמקורו מסוגיות אלה (עד 12 תשלומים חודשיים). ברשות המיסים מבהירים כי מדובר בהקלות אשר יותנו בהגשת בקשה מיוחדת מטעם בני הזוג, לפקיד השומה לצורך תיקון דו"חות כספיים רלבנטיים (לשנים המדוברות ועד מרץ 2013).


לאחרונה, בית המשפט העליון קבע כי בני זוג אשר עובדים בעסק שנמצא בבעלותם המשותפת אינם יכולים לבקש חישוב הכנסות נפרד וזאת היות וחזקה עליהם שהם תלויים זה בזה. "חזקת התלות" הנ"ל מתבטלת חלקית למעשה במסגרת ההקלות המדוברות. בעקבות הכרעת בית המשפט העליון, ולאור אי הבהירות אשר אפפה את הנושה, רשות המיסים החליטה להרחיב את ההקלות המדוברות. מדובר בהחלטה שהתקבלה לאחר פניות רבות לרשות המיסים לרבות פניה מצד וועדת הכספים של הכנסת. זאת ועוד, מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, הקים צוות אשר מטרתו לבחון בימים הקרובים פיתרונות באשר לחישובים נפרדים ומאוחדים בסיטואציות כגון דא.