בית המשפט המחוזי בירושלים נתן לאחרונה פסק דין המחזק באופן ברור את הפרשנות לפיה נישום זכאי לסתור את החזקה אשר קיימת בדין בנוגע להכרה לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) בהוצאות רכב. פסק הדין הנ"ל, אשר ייקרא להלן "פרשת מעלה אדומים", קבע כי זכותו של נישום להוכיח את הנסיעות העסקיות ולשלם את המס בהתאם למעקב ביומן רכב ממוחשב. אי לכך, בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של עיריית מעלה אדומים באופן חלקי. מדובר בערעור אשר עסק ברכבי ביטחון של העירייה למרות שהם לא סווגו ברישיון הרכב ובתקנות התעבורה כ"רכבי ביטחון".

 

יש לכם שאלהω

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות
פורום דיני מיסים
פורום ייעוץ למעסיקים בעבודה
פורום משפט מסחרי ודיני חברות


בית המשפט קבע כי העירייה השכילה להוכיח שרכבי הביטחון הנמצאים בצי הרכב העירוני לא שימשו למטרות פרטיות אלא היו בשימוש מבחינת עבודה (זאת למרות שהעובדים עשו בהם שימוש לנסיעה הביתה ובחזרה).


כפועל יוצא מכך, סביר להניח כי מעסיק רשאי להציג נתונים עובדתיים בנוגע לכמות הנסיעות העסקיות מול הנסיעות הפרטיות, וזאת בכל שנת מס. כמו כן, המעסיק יכול לבקש לזקוף לעובד אשר נוסע ברכב צמוד - בעיקר לצורכי עבודה - שווי מופחת מבחינת שווי רכב לצורכי מס. שווי זה יחושב בהתאם לנסיעות הפרטיות שבוצעו בפועל כתלות בהוצאות הרכב הלכה למעשה. משמע, בהתאם לשווי השימוש כלכלי ברכב.


להלן הכללים העיקריים מבחינת יישום יומן רכב ממוחשב, כפי שהם נקבעו במסגרת פרשת מעלה אדומים:

  1. יש לקבוע את השימוש ביומן הרכב הממוחשב במסגרת נהלים מסודרים.
  2. המעסיק צריך לבקר ולעקוב אחר השימוש ברכב.
  3. המעסיק צריך לעמוד עם היד על הדופק ולמנוע מצב בו תוכנו של היומן איננו אמיתי ונכון. במקרים כגון דא, שומה על המעסיק להעיר לעובד על חומרת הרישום הלקוי.
  4. התקנה של מכשירי איתור על הרכב כגון איתוראן, פוינטר וכדומה. מכשירי איתור אלה מאפשרים למעסיק לפקח על תנועת הרכב ולערוך ביקורת מדי תקופה בנושא.
  5. המעסיק צריך לדאוג לגורם אובייקטיבי אשר מפקח ביום-יום על היומן ובודק את מילוי ההוראות.
  6. פירוט מלא של כל הנסיעות אשר בוצעו בכל יום ברכבו של פלוני.
  7. רישום מפורט של הנסיעות העסקיות ברכב. רישום זה צריך לכלול פירוט של שעת התחלה, שעת סיום, מס' ק:"מ, מטרת הנסיעות, יעדן וכדומה.

עורכי דין העוסקים בתחום מעריכים כי מאז קבלתה של פרשת מעלה אדומים, סביר להניח שהמערכת המשפטית בתחום זה תשתנה לבלי היכר. כמו כן, חשוב להדגיש כי לא מדובר בסכומים נמוכים כלל וכלל. יש אשר סבורים כי חברות אשר יבחרו בניהול כאמור תוכלנה "לגזור את הקופון" בסוף השנה בשיעור של עשרות אלפי שקלים. אחד הפתרונות המעשיים והלגיטימיים מבחינת חישוב שווי רכב על בסיס כלכלי הינו באמצעות מכשיר המותקנת עליו תוכנה ממוחשבת המסתייעת בתקשורת סלולארית וסיוע לוויני. מכשיר זה מאפשר את מדידת כמות הנסיעות העסקיות ברכב, זאת בהשוואה לנסיעות הפרטיות. עורכי דין העוסקים בתחום טוענים כי חישוב אמין ומדויק על שווי רכב על בסיס כלכלי יוכל לגבור על האחידות אשר בתקנות הרכב כיום.


עודכן ב: 27/03/2013