הליכי בוררות הינם הליכים אשר מטרתם לגשר על מחלוקות משפטיות ועסקיות מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך בוררות הינו הליך מעין משפטי אשר במסגרתו הצדדים מעלים טענות שונות האחד כנגד השני. האם מסמכים אשר מקורם בהליך בוררות יכולים להיחשף לצד שלישי? בית המשפט העליון קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה. דהיינו, נקבע כי מסמכים אלה נהנים מחיסיון ואין לחשוף אותם בפני צד שלישי שלא היה חלק מהליך הבוררות. מדובר בפסק דין עקרוני של בית המשפט העליון הנוגע לתחום דיני הבוררות.

 

יש לכם שאלה?

פורום בוררות: בוררות בסכסוכים עסקיים, מסחריים ומקרקעין


פסק הדין ניתן על ידי השופטים עמית, ג'ובראן ודנציגר. השופטים החליטו לקבל באופן חלקי ערעור בנושא אשר הוגש על ידי קונדיטוריה ושני עובדיה, כנגד בנק לאומי ואחיו של אחד העובדים. יתרה מכך, לא רק שהערעור נדחה, אלא שבית המשפט העליון חייב את הבנק בתשלום הוצאות משפט בסך 25,000 שקלים.


הערעור עסק בהחלטה שהתקבלה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיה הקונדיטוריה נדרשה לגלות לבנק מסמכים אשר מקורם בהליך בוררות בין ארבעה אחים. האחים נתבעו על ידי בנק לאומי והבנק דרש חשיפת מסמכים מהליך בוררות שהם היו חלק ממנו בעבר. בקשתו של הבנק נגעה למסמכים מתוך הליך הבוררות לרבות פרוטוקולים, כתבי בי דין וטיוטה של פסק הבורר.


זכות העיון מול זכות החסיון


בית המשפט העליון ביטל את החלטתו של בית משפט קמא וקבע כי "זכות העיון במסמכים איננה זכות מוחלטת". השופט דנציגר, אשר כתב את פסק הדין, קבע כי זכות העיון במקרים כגון דא יכולה בהחלט לסגת מפני אינטרסים נוגדים וערכים שונים. לדבריו, החתירה לאמת איננה בהכרח חזות הכל וייתכנו מקרים בהם יש להכיר בחיסיון מסמכי בוררות חרף הרצון "לבור את המוץ מן התבן".


בית המשפט העליון קיבל את טענת הבנק באשר ל"רלבנטיות" של המסמכים מבחינת הוכחתו של החוב שנטען כלפי האחים. עם זאת, לדבריו, היות והמסמכים היו קשורים בהליך בוררות, הם נהנו מחיסיון. יודגש כי חיסיון זה לא היה מכוח החוק אלא מכוח הפסיקה. בפסק הדין נקבע כי ישנם מצבים משפטיים בהם ערך האמת נסוג לעומת ערן החיסיון.


המטרה מאחורי קביעה זו הינה ברורה - לשמור על ייחודו של מוסד הבוררות וכוחו בתור מנגנון חלופי להליכים משפטיים. אין כל ספק כי הגנה על הליכי בוררות הינה חשובה ביותר. מדובר בהליכים אשר מסייעים לפתור מחלוקות בין צדדים, ולא אחת הם מורידים מהעומס המוטל גם ככה על המערכת המשפטית.


כוחה של הבוררות בחיסיון


השופטים הדגישו כי אחד היתרונות החשובים ביותר להצלחת הליכי בוררות הינו הידיעה של הצדדים כי המסמכים המוצגים על ידם בהליך לא ייחשפו לעיני כל (ומקל וחומר שלא לצד שלישי מעוניין). בניגוד להליכים בבית משפט, אשר הינם פומביים ופתוחים, הליכי בוררות מקבלים חלק ניכר מכוחם מהחיסיון המגן עליהם. דנציגר הוסיף כי צדדים להליכי בוררות מצפים כי הדברים אשר יאמרו על ידם בהליך יהיו חסויים ומדובר באחד האינטרסים המובהקים שלהם בפנייה למסגרת זו. אי לכך, והיות וקיימת במערכת המשפטית גישה המעודדת פניה להליכי בוררות, השופטים ראו לנכון לקבל את הערעור.


בסופו של היום, בית המשפט החזיר את התיק לדיון מחודש בבית המשפט המחוזי. כמו כן, נקבעו עבור בית משפט קמא "כללים מנחים" מבחינת השיקולים האם לחשוף את המסמכים מהליך בוררות האחים, אם לאו. נקבע כי על מנת לחשוף את המסמכים מהליך הבוררות, יהיה על הבנק לעמוד בתנאים הבאים:

  1. להוכיח את מידת נחיצותם להליך.
  2. להוכיח כי אין בידיו ראיות חלופיות אשר תוכלנה "למלא את החסר" ללא חשיפת מסמכי הבוררות.
  3. להוכיח לבית המשפט את "מידת החיוניות והחשיבות" של המידע אשר טמון במסמכים.
  4. להוכיח קיומה של תשתית מספקת מבחינת שאר הנסיבות הקונקרטיות (אשר תצדיק את העיון במסמכים).
  5. לייחס משקל לעובדה כי המסמכים בהליך הבוררות היו תולדה של הליך שהאחים "נגררו אליו בעל כורחם".

עודכן ב: 31/08/2017