בשא 11942/06 אסחאק אשרף נ' אדיב אליאס


החייבים, בני זוג הוכרזו פושטי רגל ביום 29.6.00, לבקשת נושה אסחאק אשרף, ובאותה ישיבה מונה ב"כ הנושה כנאמן לנכסי החייבים.

 

ביום 7.9.06 הגיש הנאמן בקשה לביטול הכרזת החייבים פושטי רגל ולביטול צוי הכינוס, עקב מחדלם של החייבים לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליהם, בציינו כי התשלומים האחרונים שולמו בשנת 04'. הכנ"ר פנה אל החייבים, עוד בשנת 05', לסלק את פיגוריהם לקופת הפש"ר, לאחר שכל אחד מהם צבר פיגורים של 51,000 ₪, אך פנייתו לא הועילה.

 

החייבים מתנגדים לבקשה, בטענה שהנאמן מתאנה להם, מתעלם מכך שאינם מסוגלים לשלם את התשלומים החודשיים בשל מצוקה נפשית ובריאותית.


האם יש לבטל הכרזת פשיטת רגל?


1. לבית המשפט שיקול דעת רחב לבטל הכרזת חייב פושט רגל, והטעם הראשי לבטלה הוא ניצול לרעה של ההליך.


2. הפסיקה קבעה כי חייב אשר לא גילה את כל נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש לכנ"ר, נמנע מלהתייצב לחקירה, נמנע משיתוף פעולה עם הכנ"ר, נמנע מהצגת מסמכים לרבות דו"חות כספיים, המשיך לצבור חובות במהלך הליכי פשיטת הרגל, חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון הנושים, נמנע מלשלם את התשלומים העיתיים שהוטלו עליו על ידי בית המשפט במסגרת צו הכינוס, נמנע מלהתפרנס ומלהפעיל את כישוריו ויכולתו להגדיל את הכנסותיו וניצל לרעה את הליך פשיטת הרגל- מתנהל בחוסר תום לב בהליכי פשיטת הרגל.


3. החייבים לא שילמו את התשלומים החודשיים שהושתו עליהם משך שנים רבות, והתיק עמוס החלטות של בית המשפט, המתרה בחייבים שוב ושוב, כי עליהם לשתף פעולה מלאה עם הנאמן והכנ"ר, אורכות לתשלום את פיגוריהם, וכן פקודות למאסר החייבים. מבקשת הנאמן עולה כי ההליך לא הביא תועלת לנושים, והתועלת היחידה המופקת ממנו היא של החייבים, המנצלים לרעה את ההליך שיזם הנושה נגדם. הסבריו של החייב למחדליו ומחדלי בת זוגו אינם משכנעים ואינם יכולים לסייע לו.


4. משנמנעו החייבים לשתף פעולה עם הכנ"ר, לא הגישו דוחות חודשיים על הכנסותיהם והוצאותיהם, לא שילמו תשלומים חודשיים משך שנים רבות, וצברו פיגורים של עשרות אלפי שקלים, שעה שהם נהנים מהגנת הפקודה ומוגנים מהליכי הוצל"פ, ניצלו לרעה את הליכי פשיטת הרגל, ויש מקום לביטול הכרזתם פושטי רגל.


לסיכום,

 

יש לבטל הכרזתם של החייב כפושטי רגל. החייבים נמנעו מלשתף פעולה עם כונס הכנסים הרשמי, לא הגישו דוחות חודשיים על הכנסותיהן והוצאותיהם ולא שילמו תשלומים חודשיים במשך שנים רבות.