ע"א 723/83 אברהם לינצר נ' בנק ברקליס דיסקונט


ביום 28.6.77 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה צו כינוס נכסים כנגד אחד נאיף קלעאני (להלן המעביד), לפי בקשתו, והוא הוכרז פושט-רגל. כונס הנכסים הרשמי נתמנה כנאמן.

 

המשיבים 1ו- 2 (להלן העובדים) הגישו הוכחות חוב בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורים שהגיעו להם מן המעביד, ואלה אושרו על-ידי הנאמן בחודש אוגוסט 1978בסכום של 040, 20ל"י לכל אחד מן העובדים.

 

העובדים ביקשו מהנאמן להעביר את תביעותיהם למוסד לביטוח לאומי אך זה לא ניאות לכך; לפיכך עתרו העובדים לבית המשפט המחוזי, ולבקשתם ניתן להם ביום 18.3.79 צו המורה לנאמן להעביר את התביעות לאלתר למוסד.

 

התביעות אמנם הועברו למוסד, אך נתברר, כי כבר ב- 4.2.79 בוטלו צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת הרגל שניתנו נגד המעביד.


מהם תוצאות ביטולה של הכרזת פשיטת רגל?


1. אם בוטל צו פשיטת הרגל לפי סעיף 29(1) או סעיף 29(1א) לפקודה, יעברו נכסי החייב, בדרך כלל, שוב לרשותו של החייב, אם לא הורה בית המשפט על הקניתם לאדם אחר. הכלל הוא במקרה כזה, שכל הפעולות שנעשו על-ידי הנאמן עד לצו הביטול תעמודנה בעינן. כך, למשל, אם נדחתה - כל עוד צו בתוקפו - הוכחת חוב על-ידי הנאמן, אין צו הביטול מחייה את החוב.


2. לעומת זה, כל עוד לא שולם לנושה עד לצו הביטול סכום כלשהו על חשבון חובו, הוא יוכל לתבעו מן החייב לאחר צו הביטול בהליכים רגילים.


לסיכום,

 

ביטולה של הכרזת פשיטת רגל מעביר את נכסי החייב בד"כ שוב לרשותו של החייב אלא אם הורה ביהמ"ש על הקנייתם לאדם אחר. כל הפעולות שנעשו ע"י הנאמן עד לצו הביטול תעמודנה בעינן.