ב-18.1.17 ניתן פסק דין, על ידי השופט הנכבד, אביגדור דורות, בבית המשפט המחוזי בירושלים, בעניין ההכנסות של מסעדת סימה ברחוב אגריפס בירושלים. השופט הנכבד קיבל את הערעור וקבע כי השומות שהוציאה רשות המיסים מבוטלות.


זהו פסק דין חשוב, שכן לראשונה מקבל בית המשפט הנכבד את עמדת המערער במלאה (הנישומים) על פיה ההכנסה שחושבה למסעדה על ידי הרשות מבוטלת. בית המשפט קבע כי יש לקבל את ההכנסה המוצהרת של המסעדה.


רשות המיסים קבעה בצווים שהוציאה לשנים 2008 ו-2009 כי ההכנסה המדווחת של המסעדה איננה סבירה, למרות שספרי המסעדה לא נפסלו. ההכנסה שקבעה רשות המיסים למסעדה התבססה על ביקורת אחת שערכה הרשות במסעדה על ידי מפקחי מס וכלכלנית.


בית המשפט ביטל את חוות הדעת הכלכלית של רשות המסים, אשר לפיה נקבעו הכנסות המסעדה


הכלכלנית מטעם מס הכנסה, ערכה חוות דעת כלכלית, על בסיסה נקבעה ההכנסה של המסעדה. לראשונה דוחה בית המשפט את חוות דעת הכלכלנית מטעם הרשות (מס הכנסה) ומקבל את חוות הדעת שהוגשה על ידי המומחית מטעם המסעדה באמצעות עורכת הדין שייצגה בתיק.


השופט הנכבד דורות קובע בפסק הדין "המערערת הגישה מטעמה חוות דעת כלכלית מפורטת ומעמיקה, הכוללת תחשיב חלופי בנוגע לאחוז החומר הנצרך במסעדה, מסוג ומהיקף שלא הוגשו בפרשות האחרות שאוזכרו לעיל". הכוונה לפסקי הדין שניתנו בעבר למסעדות ומופיעים בהמשך.


בכל פסקי הדין הקודמים שניתנו לענף המסעדות (מסעדת סמי שנסגרה, מסעדת ביבי בירושלים, מוברשם ובגים) נקבע על ידי בתי המשפט הנכבדים כי קיימים ליקויים בחישובי כלכלנית מס הכנסה אך בית המשפט לא פסל את חוות הדעת.


בפסק דין זה, לראשונה פוסל בית המשפט את אופן עריכת חישוב השומה על ידי רשות המיסים, ומעדיף על פניה את חוות הדעת שהוגשה על ידי ב"כ המסעדה.


רשות המיסים, לאורך כל פסקי הדין שניתנו בעבר, התעלמה מהערות בתי המשפט הנכבדים והמשיכה לקבוע את ההכנסה על פי אותו אופן חישוב מוטעה. בחוות הדעת של רשות המיסים, המשיכו לקבוע את אחוז החומר של המסעדות על בסיס הנחות לא בדוקות ובחלקן לא נכונות. יצוין כי עניין פסילת הספרים אינו מיתר את הצורך בחישוב נכון ומדויק של ההכנסה הנקבעת על ידי רשות המיסים.


לראשונה מטיל בית המשפט הנכבד ספק גם בנתונים שפורסמו בקווי ההנחיה של רשות המיסים לענף המסעדות.


במיוחד חשוב לשים לב כי בכל פסקי הדין שניתנו בשנים האחרונות לענף המסעדות אחוז החומר שנקבע על ידי בתי המשפט היה בסביבות ה-40%. הרשות טרם פרסמה תדריך חדש לענף המסעדות, למרות שעל פי טענתם בפסק הדין, הם עשו שימוש בנתונים לצורך הפרסום בקווי ההנחיה.


רשות שלטונית חייבת לפעול בשקיפות ולאפשר לנישום (המערער) לבחון את הנתונים ואת אופן עריכת המחקר הכלכלי והחישובים עליהם הסתמכו.


עם פרסום התדריך החדש, אם יפורסם, יש לבחון ביסודיות את הנתונים עליהם התבססה הרשות בחישוביה ובמיוחד את אחוז החומר הממוצע שיקבע בתדריך, לאור פסיקות בתי המשפט הנכבדים.

 

מאת עו"ד גילה בן זאב, אשר ייצגה בתיק את מסעדת סימה