החוק, שנועד במקור לשם פרוייקט תעודות הזהות הביומטריות, אך עורר הדים של התנגדות, קיבל את את ה"דחיפה" קדימה לה נזקק מאז התחלפה הממשלה.

החוק הקובע כי יוקם מאגר זיהוי ביומטרי לכל תושבי המדינה, עורר התנגדויות רבות בעבר, מצידם של ארגוני זכויות אדם וארגוני פרטיות עקב החשש הרב, כי האפשרות שהמדינה תחזיק באמתחתה מאגר כל כך רגיש, של כל תושבי המדינה, עלול לפגוע בפרטיות האזרחים.

החשש הוא מדליפת המידע הרגיש הנ"ל, בדיוק כמו שקובץ מרשם האוכלוסין ניתן להורדה באינטרנט או לרכישה בדרך לא דרך.

עתה נותר לראות מה יהיה גורל החוק בוועדת הכנסת אליה הוא שייך, וועדת המדע.