פעמים קורה שניתן פסק דין כנגד אדם מסוים מבלי שקיבל את יומו בבית המשפט ובלא שפרס את קו הגנתו בפני בית המשפט, אם בשל הסיבה שלא היה מודע כלל להליך שהתנהל כנגדו הואיל ולא קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, ואם בשל חיסרון כיס עבור שכר הטרחה הנדרש בקבלת שירותיו של עורך דין.


במקרים מעין אלה נראה כי אין מוצא שכן ניתן כבר פסק דין סופי ולכאורה ההזדמנות התפספסה, אלא שטעות לחשוב כך, שכן באפשרותו של אותו האדם שקיבל פסק דין כנגדו, כלומר הנתבע, לפנות אל בית המשפט בבקשה לבטל את פסק הדין גם אם עברו שנים רבות ממועד מתן פסק הדין.


גם אם פסק הדין ניתן לפני עשר שנים, ניתן לבטל אותו


קיימים שני סוגים של ביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה: האחד הוא ביטול מחובת הצדק, ביטול המתחייב כאשר הסיבה לאי הגשת כתב הגנה היא אי קבלת כתב התביעה, ובמקרה כזה כאשר עולה כי הנתבע לא קיבל את כתב התביעה, בית המשפט חייב לבטל את פסק הדין.


הביטול השני הוא משיקול דעתו של בית המשפט, בביטול פסק דין משיקול דעת בית משפט קיימים שני שיקולים עיקריים שאותם לוקח לתשומת לבו בית המשפט. האחד, מהי הסיבה שבגינה לא הוגש כתב הגנה, והשני, מהם סיכויי ההגנה. אל לנו לכוח שכנגד הסיבות לביטול פסק הדין עומדים האינטרסים של התובע שקיבל פסק דין לטובתו, כגון אינטרס ההסתמכות, אינטרס אשר מקבל משקל גדול יותר ככל שעובד הזמן ממועד פסק הדין. על בית המשפט לאזן בין האינטרסים של הצדדים ולהביא בחשבון את מכלול הנסיבות. כל מקרה לגופו.


לפני למעלה משנה הגיעו אל משרד שחר עו"ד שני נתבעים אשר קיבלו כנגדם פסק דין עוד בשנת 2004, היינו לפני עשר שנים. האחד לא הגיש כתב הגנה הואיל ולא קיבל את כתב התביעה והשני לא הגיש כתב הגנה חרף שקיבל את כתב התביעה בשל שלא היה לו די כסף לשלם לעו"ד.


לנתבעים נודע על פסק הדין אשר ניתן כנגדם בעקבות כתב אזהרה בטרם נקיטת הליכים מלשכת ההוצאה לפועל. בעניין זה יוזכר כי פעמים שלא נשלח מכתב אזהרה כדין והנתבע מגלה אודות פסק הדין בעקבות עיקולים על חשבונותיו או הגבלות כאלה ואחרות.


משרד שחר עו"ד הגיש בקשה מפורטת ומנומקת לביטול פסק הדין שניתן כנגד שני הנתבעים, תוך פריסת טענותיהם לגופו של עניין וכמו גם הצגת הפסיקה הרלוונטית המצודדת בזכותו של אדם לקבל את יומו בבית המשפט, זכות שהוכרה כזכות יסוד, ובסופו של דבר קיבל בית המשפט את הבקשה, ביטל את פסק הדין והורה לנתבעים להגיש כתב הגנה בתיק וזאת אף על פי שעברו כעשר שנים ממועד מתן פסק הדין.


הנתבעים הגישו עם כתב ההגנה כתב תביעה שכנגד וכיום נמצאים בהליך של מהות, בניסיון להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט.


חברים יקרים, גם כאשר נראה כי המצב אבוד לגמרי וכי לא נותר דבר לעשות, ההיפך הוא הנכון, שכן בפנייה לגורם המתאים ובאמצעות טיפול משפטי וליווי משפטי נכון, אפשר אפילו להחזיר את הגלגל לאחור.