במקרה של גירושין, לעתים קרובות חותמים בני הזוג, על הסכם גירושין, זאת, בין אם לאחר שניהלו מאבקים משפטיים ממושכים ולבסוף הגיעו להסכמות, ובין אם בחרו להגיע להסכמות מלכתחילה, למשל בעקבות הליך גישור או פניה משותפת לעורך דין. כך או כך, הסכם גירושין מסדיר את הנושאים הכרוכים בפרידה. למשל, נושא משמורת הילדים וזמני השהות עמם, גובה המזונות וחלוקת רכוש.


לאחר חתימת ההסכם יש לאשרו ולתת לו תוקף של פסק דין בערכאה המשפטית המוסמכת. כך, במקרה של הפרת ההסכם, מדובר בהפרת פסק דין ולא הפרת הסכם רגיל.


מה עושים במקרה של הפרת הסכם הגירושין?


במקרה שאחד הצדדים מפר את הסכם הגירושין, יכול הצד השני, המעוניין לקיים את הסכם הגירושין, לנקוט מספר דרכים:


דרך אחת, היא הגשת תביעה לאכיפת הסכם הגירושין. במסגרת זו ניתן לבקש גם סעדים זמניים כגון, צווי מניעה, עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ. כל זאת על מנת להבטיח את האפשרות לקיים את הוראות ההסכם או על מנת למנוע את ההפרה של ההסכם, אפילו באופן זמני, עד למתן פסק דין סופי בתביעה לאכיפת ההסכם.


דרך שנייה, היא פנייה ללשכת ההוצאה לפועל.


דרך נוספת, היא תביעה בנושא "ביזיון בית המשפט", שכן כאמור לעיל מדובר בהפרת פסק דין ולא הסכם רגיל. כלומר, מדובר בהפרת החלטה שיפוטית – פסק דין, ובמסגרת זו, ניתן להטיל קנס ואפילו מאסר על הצד המפר.


איך יודעים באיזו דרך לבחור?


הדבר תלוי בעניין העומד על הפרק ובסוג ההפרה. כך לדוגמא, במקרה שצד לא עומד בחובתו לשלם מזונות, ניתן לפנות לאחת מלשכות ההוצאה לפועל, לצורך גביית המזונות שלא שולמו. לעומת זאת, בעניין הסדרי ראיה ניתן לפנות אך ורק לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי (אצל יהודים מדובר בבית הדין הרבני), שהרי חוק ההוצאה לפועל אוסר מפורשות אכיפת הסדרי ראייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.


במסגרת זו רשאי בית המשפט אף להפנות את הצדדים ליחידת הסיוע שליד בית המשפט או למחלקת הרווחה, בטרם הכרעתו. זאת ועוד, בענייני חלוקת רכוש, ניתן לאכוף את הוראות הסכם הגירושין באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי, אשר רשאים אף למנות למשל כונס נכסים שיהיה אחראי על חלוקת הרכוש בין בני הזוג כפי שנקבע בהסכם או מומחים אחרים רלבנטיים.


חשוב לציין כי ככל שהתנהלו בעבר הליכים משפטיים בין בני הזוג ובמסגרת זו נדון נושא מסוים לגופו של עניין, אזי ככל שהוראות ההסכם לגביהם נטענת ההפרה בשלב מאוחר יותר הן באותו נושא, ניתן לפנות בתביעה לאכיפת ההסכם רק לאותה ערכאה משפטית שדנה בעבר בנושא האמור, שכן היא "קנתה" סמכות שיפוט בלעדית לדון בכך.


מנגד, אין די בעצם "אישור" הסכם הגירושין בערכאה משפטית מסוימת כדי להקנות לה את הסמכות הבלעדית לדון בתביעה לאכיפת ההסכם.


בסיכום הדברים, הצעדים שבהם ניתן לנקוט לצורך אכיפת הסכם גירושין הם מגוונים ושונים ואף כרוכים לרוב בעלויות כספיות. לפיכך, יש לבחור את הדרך הנכונה, הטובה והיעילה ביותר עבורכם לצורך כך. לשם כך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום דיני המשפחה ואשר יוכל להמליץ לכם על הדרך הטובה ביותר עבורכם.


כמו כן, על מנת להימנע ממצב בו הנכם נדרשים לפנות בתביעה לאכיפת הסכם, מומלץ לשלב בהסכם הגירושין ובטרם חתימתו, מנגנונים המבטיחים ככל הניתן את הכדאיות של כל אחד מהצדדים לקיים את ההסכם.


כך למשל, קביעת סנקציות או קנסות מראש לצד הוראות בהסכם לגביהן קיים חשש כי מי מהצדדים עלול שלא לקיימן בעתיד, עשויות להועיל מאוד, זאת כמובן מבלי לשלול את הזכות לנקיטת הליכים משפטיים כפי שמתאפשר על פי דין ובמידת הצורך. לשם כך מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בדיני משפחה כבר בשלב עריכת ההסכם.