ישנה הנחה מוטעית בקרב הציבור הרחב כי, יצירות המופיעות באינטרנט הינן בהכרח נחלת הכלל וכל המעוניין יכול לעשות שימוש בתמונות, כתבות וחומרים נוספים המצויים ברשת, באופן חופשי וללא כל מגבלה. כפי הנראה, הנחה זו נסמכת, בין היתר, על כך שהנגישות לחומרים אלה והיכולת להעתיקם היא כה קלה.

אולם, זוהי טעות חמורה לחשוב כך ודיני זכויות יוצרים חולשים וחלים גם על האינטרנט.

לפי החוק החדש, חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007, העתקה של יצירה, לרבות העתקה ארעית, הינה זכות המוענקת באופן בלעדי ליוצר היצירה וביצוע העתקה של יצירה מוגנת על ידי אחר מהווה הפרת זכות יוצרים. בכך אין כל חידוש לעומת החוק הישן.

למעשה, פעולות שונות שאנו מבצעים באינטרנט יוצרות עותקים, גם אם זמניים. כך למשל, הורדת קובץ מאתר והעלאתו לאתר אחר, או אף משלוחו לאחר באמצעות המייל, כמו גם העלאת קובץ לרשת, משמעותן עלולה להיות ביצוע פעולת העתקה ולעיתים, אף בלי ליתן את הדעת לכך, המשתמש עלול להיחשב כמפר זכות יוצרים.

בחוק זכות יוצרים החדש הוספה זכות נוספת המוקנית באופן ייחודי ליוצר והיא הזכות להעמיד את היצירה לרשות הציבור, המוגדרת בסעיף 15 לחוק כך:

"העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם."


הכוונה בסעיף היא להעלאת היצירה באינטרנט.


עולה מהאמור כי אדם המעתיק קובץ מהאינטרנט הכולל יצירה מוגנת כגון, תמונה, צילום, כתבה, שיר וכדומה, או מעלה לאינטרנט יצירה מוגנת, ללא הרשאה מבעל זכות הזכויות- מפר את זכות היוצרים ביצירה.


================
עו"ד שירלי קדם בן עמי