מומלץ לפעול מהר ככל האפשר שכן, בכל יום של עיכוב קבלת המושכר לידי בעל הנכס, המשכיר משנה את מצבו לרעה ונגרם לו נזק ממוני בכך שלא משולמים לידיו דמי השכירות. על כן מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בהגשת תביעות לפינוי מושכר.


עוה"ד יגיש תביעה בסדר דין מהיר ישירות לבית משפט השלום במחוז בו נמצא הנכס לפי פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שכותרתו: "תביעה לפינוי מושכר". הליך זה נועד ליתן סעד ופתרון מיידי לבעלי נכסים אשר השוכרים, מחזיקים בנכס שבבעלותם ומסרבים לפנות את הנכס.


בהמשך, יכין עורך הדין כתב תביעה המתאר את השתלשלות הפרת החוזה באופן מפורט ככל האפשר. לתביעה הוא יצרף את המסמכים הרלונטים כגון חוזה השכירות, ככל שנחתם, נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין, או תעודת רישום במנהל מקרקעי ישראל, המוכיחים את הבעלות על הנכס, התראות שנשלחו לשוכר ולערבים, וכן תצהיר מפורט חתום על ידי בעל הנכס התובע התומך בעובדות.


עורך הדין ימסור את כתב התביעה במסירה אישית לנתבעים (השוכרים). לנתבעים יש 30 יום להגשת כתב הגנה מיום קבלת המסירה.
עוה"ד יעביר את אישורי המסירה לתיק בית המשפט בליווי בקשה לקביעת מועד דיון או למתן פסק דין בהיעדר הגנה המלווה בפסיקתא לחתימה.


במידה והוגש כתב הגנה יתקיים דיון במועדים כפי שנכתב לעיל, ובסיום הדיון תוכרע המחלוקת סופית ויינתן פסק דין סופי בעניין.


במידה והשוכר לא יגיש כתב הגנה, עורך הדין יגיש לבית המשפט בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בצירוף אישור מסירה ו-"פסיקתא", המורה לשוכר לפנות את המושכר ולשלם למשכיר הוצאות משפט ואגרות. במידה ופסק הדין לפינוי המושכר ניתן בהיעדר הגנה, עוה"ד ימציא את פסק הדין לידי השוכר.


עוה"ד יפתח תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק הדין לפינוי הנכס לאחר שחלפו 15 יום מיום המצאת פסק הדין לידי השוכר. עם פתיחת התיק יקבל המשכיר או עוה"ד (במידה והמשכיר מיוצג) הודעת אזהרה למסור לשוכר, בצירוף הודעת פינוי עם תאריך פינוי שיכול להתבצע לאחר 35 יום מקבלת האזהרה לידיו.

 

הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לקבלת צו פינוי 


ברגע שאישורי האזהרה יגיעו לעוה"ד כשהם חתומים על ידי השוכר, הוא ימציא את אישור האזהרה החתומים לתיק ההוצאה לפועל. אז, הוא יגיש בקשה דחופה לרשם ההוצאה לפועל לקבלת צו פינוי, בתאריך שנכתב בהודעת הפינוי. בדרך כלל רשם ההוצל"פ יאשר את הבקשה מיידית והמשכיר יקבל צו סופי לביצוע הפינוי בפועל.


עוה"ד ייצור קשר עם קבלן מטעם ההוצאה לפועל לשם ביצוע פינוי המושכר כולל הוצאת המיטלטלין מהנכס. בדרך כלל הוא יבקש ממשטרת ישראל לקבל ליווי ואבטחה להליך פינוי הנכס, מסיבות ברורות. את הליווי המשטרתי יש להזמין מראש.


לאחר 35 יום, ניתן לבצע את פינוי המושכר בפועל, באמצעות קבלן ההוצאה לפועל שמגיע לבית עם משאית ומפנה את הבית על כל תכולתו. לקבלן ההוצל"פ יש סמכות מלאה לפרוץ לבית ולחדרי המגורים, ולעשות את כל אשר נדרש לפינוי של הבית על כל תכולתו. את החפצים והריהוט יעביר המוציא לפועל למחסני ההוצל"פ אשר מופקדים (בתשלום) לשמור את החפצים של השוכר.


עורך הדין יגיש בקשה ללשכה להגדלת קרן בתיק, בצירוף חשבוניות המס אשר שולמו לגורמים השונים, והחוב בתיק ההוצאה לפועל יוגדל בהתאם למחירון הרשמי של הלשכה. התיק יישאר פתוח כתיק כספי בלבד, בו ניתן יהיה לגבות את הוצאות המשפט אשר ניתנו בפסק הדין וכן את הוצאות הפינוי.


לאחר פינוי הנכס יקבל התובע - הבעלים של הנכס, את החזקה על הנכס.

האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, כאמור מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום זה. יתכן כי חלו במידע השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.