זירות המסחר בפורקס ובאופציות בינאריות באופן מקוון בישראל, מצויות בעמדת המתנה מזה זמן רב.


מאז עבר תיקון מס' 42 לחוק ניירות ערך, אשר הגדיר מהן זירות סוחר לחשבונו העצמי (באופן כללי כל אתרי המסחר במט"ח בישראל, פורקס ואתרי המסחר באופציות בינאריות) והטיל עליהן כללים ומגבלות שונות, ממתינים כל העוסקים בתחום, לפרסומן של התקנות החדשות, אשר לאחריו, יכנסו לתוקפן ההוראות הרלבנטיות בחוק ני"ע הנוגעות לזירות סוחר.


לעניין זה חשיבות רבה, שכן יש בשינוי המסגרת המשפטית הזו, להביא לחיסול פעילותן של חלק מן החברות בתחום ומנגד, לחיזוק מעמדן של אחרות. בחודש נובמבר 2013, הועברה הטיוטה הרביעית של התקנות האמורות, לעיונה של וועדת הכספים, וגם היא, כמו קודמותיה, לא אושרה בנוסחה המוצע ונשלחה למקצה שיפורים.


התקנות במתכונתן המוצעת כיום, מטילות על זירות המסחר דרישות הון עצמי מינימלי הנע בין 800,000 שקלים ל- 4,000,000 שקלים וכן דרישות לניהול סיכונים פיננסים כולל הקצאת סכומים נוספים, לגידור סיכונים. בנוסף, כל זירה תישא בעלות אגרת בקשת רישיון שתנוע בין 50,000 שקלים ל- 100,000 שקלים ותשלם אגרה שנתית אשר תנוע בין 50,000 שקלים ל- 360,000 שקלים, כפועל יוצא של הכנסות החברה (ארבע דרגות נקבעו בתקנות, המחושבות ע"פ מדרגות הכנסותיה השנתית של החברה מפעילת הזירה).


מחויבות לפירוט הסיכונים הגלומים בעסקה 


זאת ועוד, זירות הסוחר, תהיינה מחויבות לכלול הוראות בנוסח שנקבע בתקנות בהסכם המסגרת שבינן לבין לקוחותיהן, תהיינה מחויבות לפרט את הסיכונים הגלומים בעסקאות ולוודא, כי הלקוח הבין את הסיכון ואת אופי הפעילות אותו הוא מתכנן לבצע. לא ברור כיצד חשב המחוקק לאכוף הוראות אלו, אולם על פניו, נראה, כי הסכם מנוסח היטב, המלווה בחתימת הלקוח, יספיק למטרה זו.

 

הפרדה בין כספי הלקוחות לכספי זירות הסוחר (הנוסטרו)


בנוסף, זירות הסוחר תהיינה חייבות להפריד את כספי הלקוחות המוחזקים בידיהן מכספן שלהן (הנוסטרו) ותחול עליהן חובה להחזיק את כספי הלקוחות בחשבונות נאמנות בארץ או בחו"ל. כרגע, לא ברור כיצד ניתן יהיה להפקיד כספים בתאגיד בנקאי ארץ, לאור הוראות חוק איסור הלבנת הון ותקנות הבנקים הנוגעים לחשבונות נאמנות, היקפם הכספי וזיהוי המוטבים בהם.


בעוד בישראל השוק מתפתח לאיטו, וכך גם החקיקה הרלוונטית אשר תפקידה להגן הן על המשקיעים בזירות המסחר והן על העוסקים בתחום, המצב בחו"ל שונה לחלוטין.


כבר בשנת 2012, קבעה נציבות האיחוד האירופי, כי אתרי אופציות בינאריות הינן זירות סוחר, החייבות ברישיון לניהול חברת השקעות תחת הדירקטיבה האירופית הידועה כ- MiFID הנוגעת לשווקים העוסקים במכשירים פיננסיים.

 

תשומת לבן של המדינות האירופיות מופנה לתחום האופציות הבינאריות 


כפי שקרה בתחום ההימורים המקוונים, גם תחום האופציות הבינאריות, בעת שהתחיל לגלגל סכומי כסף משמעותיים ביותר, משך את תשומת ליבן של השלטונות במדינות אירופה השונות (בעיקר בריטניה, צרפת ואיטליה) אשר החלו להטיל מגבלות וסנקציות על אתרי אופציות בינאריות הפעילים בתחומן ומציעים אפשרויות מסחר ללקוחות תושבי מדינות אלו, ללא רישיון או היתר.

 

הליכי רישוי לחברות המפעילות אופציות בינאריות 


כיוון שמכוח החקיקה באיחוד האירופי, ישנו מעבר חופשי של סחורות ושירותים (במגבלות מסוימות כמובן), מיהרו מדינות שונות (כגון: קפריסין, גיברלטר, מלטה ואחרות), אשר חלק מהכנסותיהן הוא משירותים פיננסיים, להציע הליכי רישוי לחברות המפעילות אתרי אופציות בינאריות, בכדי שהללו תקבלנה רישיון מקומי (תואם MiFID), שאותו תהיינה רשאיות לנייד למדינות אחרות באיחוד (הליך הקרוי פספורטינג Passporting) ומכוחו להציע, באופן חוקי, את שירותי המסחר באופציות בינאריות, לתושבי מדינות אחרות באיחוד האירופי.


בקפריסין, רשות ני"ע המקומית (Cysec) היא הגוף המפקח על חברות כגון אלו, ולאחר הליך הנמשך בין 4.5 ל- 9 חודשים, מקבלות החברות, בכפוף לניהול נכון של ההליך ולעמידה בדרישות שונות, רישיון חברת השקעות הרשאית להפעיל זירת מסחר באופציות בינאריות.


רישיון זה בשילוב משטר מס החברות הנוח של קפריסין, מהווה מוקד משיכה לחברות רבות בתחום הצומח. לשם סיבור האוזן, העלויות הכרוכות בהוצאת רישיון שכזה בקפריסין מגיעות לכמה עשרות אלפי אירו וכן על החברה להראות, כי יש ברשותה ההון העצמי הנדרש לפעילות (בין 80,000 אירו ל- 1,000,000 אירו תלוי בדרגת הרישיון המבוקש), אולם השוק הפוטנציאלי, אשר אליו יכולה החברה לפנות במאמצי השיווק באופן חוקי, הוא שוק של מאות מיליוני לקוחות במדינות האיחוד האירופי, המגלגל ע"פ ההערכות מחזור של מאות מיליוני אירו בשנה.

 

יש לך שאלה?

פורום משפט בינלאומי

 

כמי שמלווה את התחום, כמעט מראשית ימיו בישראל, ניתן לומר, כי זהו אחד המגזרים הצומחים במהירות בתחום המסחר המקוון, בארץ ובעולם. היקף העסקאות הכספיות במערכות הסחר המקוון (זירות סוחר בתחום הפורקס ותחום האופציות הבינריות), עולה במאות אחוזים משנה לשנה, כאשר עיקר הגידול נרשם בתחום האופציות הבינאריות.