אדם רשאי לעשות ברכושו, בהנחה כי הוא כשיר לעשות כן, ככל שהוא רוצה. הוא אף רשאי לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, היינו מי יהיו היורשים שלו.


במקרה שאדם לא דאג להשאיר צוואה ליום שלאחר מותו, החוק במדינת ישראל קובע מיהם היורשים החוקיים, כלומר היורשים על פי דין. יורשים אלו הם מבני משפחתו של המנוח המוריש וזאת על פי סדר הקרבה אליו ובהתאם למדרג הקבוע בחוק עצמו.


רוב האנשים לא עוסקים באופן מודע ביום שלאחר מותם, אך חשוב לדעת כי הכנת הצוואה והקביעה מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר מותו היא זכות יסודית של כל אדם במדינת ישראל.


הסיבות מדוע חשוב לכתוב צוואה רבות, מגוונות ואישיות לכל אחד ואחת מאיתנו.

 

מהן הנסיבות המיוחדות לכתיבת הצוואה? 


1. המקרה הנפוץ ביותר לעריכת צוואה הוא מקרה שבו לא מעוניינים שאחד מהיורשים החוקיים על פי חוק הירושה יירש, מכל סיבה שהיא. רצוי לציין את הסיבה בצוואה.


2. מקרה נוסף ומקביל למקרה הראשון הוא מקרה שבו המוריש מעוניין להוסיף לצוואתו יורש נוסף אשר אינו נמנה על היורשים החוקיים, דוגמת סבא אשר מעוניין שנכדו יירש חלק מהעיזבון.


3. לרוב, בני זוג המנהלים משק בית משותף וחיים משותפים יחדיו מעוניינים כי הסדר שנקבע בחייהם ימשיך גם לאחר מותו של אחד מהם, ולהבטיח כי הילדים או היורשים האחרים לא יקלקלו סדר חיים זה. לדוגמה, זוג הורים אשר אינם מעוניינים שילדיהם יירשו את דירת המגורים המשותפת כל עוד אחד מבני הזוג בחיים ובכך לא יסכנו את מעמדו של אותו הורה שנותר בחיים בדירה. במקרה כזה שבו בני הזוג דואגים לצוואה באופן הדדי, מומלץ לערוך צוואה הדדית ביניהם כאשר יורשיהם יקבלו את חלקם בעיזבון רק לאחר לכתם של שני בני הזוג מהעולם.


4. כאשר אדם מעוניין לשנות את חלוקת העיזבון וחלקי היורשים בעיזבון בשונה מהקבוע בחוק. לדוגמה, במקרה של הורה המעוניין לתת חלק גדול יותר מהעיזבון לילד אחד על חשבון ילד אחר, או במקרה של בני זוג בפרק השני לחיי הזוגיות שלהם אשר חוששים כי בן הזוג לא ידאג לילדים מהנישואים הראשונים, ומבקשים לשנות את החלקים של כל יורש בעיזבון.


5. לעתים הורים לילדים קטינים חוששים כי הילדים יירשו חלק מהרכוש בעודם קטינים וניהול הכספים על ידי האפוטרופוס יקשה עליהם, ועל כן הם קובעים הסדרים מיוחדים לתקופה זו בצוואה. לדוגמה, אם חד הורית המעוניינת לקבוע כיצד ינוהל הרכוש שאותו היא מייעדת לבנה וחוששת כי האב, הגרוש שלה, ימונה כאפוטרופוס וינהל את הכספים ללא פיקוח ולא לטובת הבן.


6. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים אשר מעוניינים לקבוע כיצד ומי ידאג לבנם במקרה שהם עוזבים את העולם. הורים לילד עם צרכים מיוחדים צריכים לתת את הדעת לצורכי הילד גם לאחר שיגיע לגיל 18 אך עדיין לא יהיה מסוגל לנהל את ענייניו בשל צרכיו המיוחדים, לדוגמה ילד אוטיסט אשר שוהה בהוסטל וזקוק לאפוטרופוס גם בהגיעו לגיל בגרות.


תהא הסיבה לכתיבת צוואה אשר תהא, חשוב לדעת כי קיימים כללים מיוחדים כיצד יש לכתוב צוואה, מה לכתוב בתוכן הצוואה וכדומה, וזאת כדי להכשיר את הצוואה ביום שיידרש לכך, שאחרת הצוואה תיפסל בעתיד ולא ניתן יהיה לקיים את רצונו של המנוח.