מאת: עו"ד אורי דלאל

 

תביעות רשלנות רבות בגין רשלנות רפואית המוגשות בארץ הינן בגין רשלנות בניתוח או בביצוע פעולות רפואיות שונות.

 

יש לציין כי לא בכל מקרה שבו הניתוח לא הצליח או אף אם נגרם נזק כזה או אחר קמה עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

כדי להוכיח רשלנות בניתוח או בביצוע פרוצדורה רפואית יש להוכיח קיומם של 3 תנאים: התרשלות של הצוות הרפואי (כגון: הרופא המנתח, הרופאים העוזרים, אחיות, מרדימים וכו'), גרימת נזק לנפגע וקיומו של קשר סיבתי בין אותה התרשלות ואותו נזק שנגרם.

 

לאור ריבוי הניתוחים, הפרוצדורות הרפואיות והפעולות הפולשניות, תדירותם ומורכבותם, ישנן סיטואציות רבות בהן עלולה להתרחש רשלנות רפואית. לדוגמא:

 • רשלנות הנובעת מהיעדר התייחסות לגורמי סיכון.
 • רשלנות עקב אי ביצוע בדיקות מתאימות לפני הניתוח או במהלכו.
 • התרשלות באופן ההכנה לניתוח.
 • רשלנות בניתוח ובאופן ביצועו.
 • רשלנות בניתוח מקום או איבר לא נכון בגוף.
 • רשלנות בבחירת דרך טיפול או טכניקה לא מתאימה בנסיבות העניין.
 • רשלנות באבחון וכתוצאה מכך איחור בביצוע הניתוח או הפרוצדורה הרפואית.
 • ביצוע הפעולה הרפואית על ידי גורם לא מוסמך.
 • רשלנות בהותרת גוף זר בגוף המנותח בסיום הניתוח או הפעולה הרפואית.
 • רשלנות במעקב לאחר הניתוח או הפעולה הרפואית.
 • אי מתן הסברים לחולה עובר לניתוח או הפעולה בדבר סיכויים וסיכונים ובדבר אפשרויות טיפול אחרות לרבות האפשרות של היעדר קבלת טיפול.
 • אי קבלת הסכמה מדעת לצורך ביצוע הניתוח.

עו"ד אורי דלאל בעל ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית במקרים של נזקי גוף קשים, רשלנות בניתוח ורשלנות בביצוע פרוצדורות רפואיות שונות.
 


עודכן ב: 02/02/2011