על פרשת איקיוטק נראה כי אין צורך להכביר במילים, פרשה זו חיה ובועטת בעיתונות הכתובה, האינטרנטית, בתוכניות הטלוויזיה השונות וכן ברשת הפייסבוק.


מסתבר שבאחרונה חצה אחד הצדדים את הקווים, כאשר אחד החייבים בקבוצת הפייסבוק "איקיוטק טוענים שיש לי חוב אצלם, האומנם?" בחר לתקוף, באופן אישי, את עורכי הדין המייצגים את איקיוטק ו/או חברות הקשורות אליה, להציק ולהטריד אותם.


מסתבר שמר חנן צוריאלי פעיל מרכזי בקבוצה אשר גם הוגשה נגדו תביעה על הפרת חוק לשון הרע בגין התבטאויות שונות ברשת הפייסבוק, הטריד את עורכי הדין של החברה.


ההחלטה שניתנה ביום 16.4.2014 בבימ"ש השלום על ידי כב' השופט אביים ברקאי מהווה תמרור אזהרה, או שמא, "כרטיס צהוב" לקבוצת החייבים בקשר עם המותר והאסור במאבק אותו הם מנהלים נגד גביית החובות מהם על ידי חברת איקיוטק.


בהחלטה נפרשת התנהלותו של מר חנן צוריאלי, התנהלות אשר צריכה להדאיג עורכי דין באשר הם. התנהלות בעייתית זו לא נעלמה מעיני השופט אשר בחר לכנות את התמונה שנפרשה בפניו כ"מטרידה".

 

בהחלטתו חושף בית המשפט טפח ממסע ההטרדה שעובר על עורכי הדין המצייגים את חברת איקיוטק, ובין היתר:

 

• שיחות טלפון המכוונות לפקוק את משרדו של עוה"ד המטפל;
• הסתובבות ליד משרדו של עוה"ד ושיחות עם בעלי העסקים בסביבה;
• רישום מספר הטלפון במשרדו של עוה"ד ולצד זה רשם את המילים "לא מוותרים, כולם מתקשרים ושואלים, איפה הבושה?"
• העלאת פוסטים אשר נכללו בו המילים "ביחד נוכל לשלול את רישיון העו"ד של עו"ד... ולסגור את הברז של מפעל הגביה שבבעלותו".
• במהלך הקמפיין שמנוהל נגד עורכי הדין הועלה הביטוי "רוצחים שכירים", ולמרות שמר צוריאלי הצר על ביטוי זה הוא עדיין העלה אותו בהקלטה לרשת האינטרנט ואף בחר שלא להורידו.
• מר צוריאלי מצלם את אותו עו"ד ברחוב וקורא לו אל מול העוברים במילות גנאי.


ביהמ"ש קובע כי ייתכן והיתה הצדקה לו היה מדובר בפעולה חד פעמים בפני עצמה, וגם במקרים אלו ספק אם יש מקום להצדיק התנהלות כזו, אך כאן יש פעולה לאחר פעולה כאשר כל פעולה מעצימה פעולה אחרת.


ביהמ"ש אף חוזר ומציין, כי אסור לנהל מסע המהלך איימים אל מול עוה"ד המייצגים בעלי דין, שכן המקום שבו יש להכריע אם בעל דין צודק הינו בין כתלי ביהמ"ש ולא ברחוב.

 

פגיעה בעוה"ד פוגעת למעשה בחופש הביטוי 

 

עוד מדגיש בית המשפט בהחלטתו, כי דווקא פעולה אשר מביאה עו"ד להרגיש נרדף מהווה פגיעה בחופש הביטוי ומהווה התחלתו של מדרון חלקלק אשר יוביל לכך שבעלי דין לא יהיו מיוצגים, שכן, עוה"ד יחששו ליצגם. כמו כן, לפיו זכותו של אדם להיות מיוצג על ידי עו"ד הינה ערך יסוד שאסור לפגוע בו והטרדה כלפיו היא פגיעה בערך יסוד ואין להתיר זאת.


ביהמ"ש אף מוצא מקום לציין, כי הגם שמר צוריאלי טען שכתובתה של איקיוטק נמצאת במשרדו של עוה"ד, התברר כי טענה זו אינה נכונה, ובכל מקרה גם אם יש לו קרבה אל החברה אותה הוא מייצג (ולא שכך נקבע) עדין אין להטרידו באופן אישי.


בנוסף מקדיש ביהמ"ש פיסקה לעובדה שאותו מר צוריאלי עשה שימוש בתמונות של ילדיו הקטינים של עו"ד אחר המייצג את איקיוטק במסגרת הקמפיין אותו הוא מנהל, והגם שטען כי לא התכוון לגרור ילדים קטינים למאבק, בפועל מצאו עצמם הילדים חלק ממנו.


בסופו של יום הוציא ביהמ"ש צו האוסר על מר צוריאלי, להטריד את עוה"ד בכל דרך ובכל מקום לרבות באמצעות יצירת קשר עם משרדו, לאיים עליו, לבלוש אחריו, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו ומעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת; כמו כן, נאסר עליו 
להתקרב מרחק קצר מ- 100 מטר ממשרדו של המבקש.

כן פסק ביהמ"ש הוצאות בסך 4,000 שקלים, תוך שהוא קובע כי ההוצאות נמוכות מהסכום הריאלי, אך די בהן בשלב זה.

 

האם ליבוי היצרים הפך להתנהלות שאינה לגיטימית?


גם אם נניח שהחייבים צודקים בטענותיהם, כי מסע הגביה מהווה "עוקץ" מתוחכם, ולמיטב ידיעתי עוד לא נפסק שמדובר ב"עוקץ", עדיין, יש משהו מאוד מטריד ומדאיג בכך שעורכי דין אשר נשכרים לייצג את לקוחותיהם מוצאים עצמם מותקפים ומוטרדים על ידי חייבים, הרואים בהם את מקור הצרות באופן אישי.


עיון בקבוצת הפייסבוק של החייבים מעלה כי מר צוריאלי אינו היחיד הקורא להילחם באופן אישי בעורכי הדין כאסטרטגיה, אלא, נראה כי ישנם עוד חברים בקבוצה זו שחושבים כי הדרך הנכונה היא לפעול באופן אישי כנגד עורכי הדין ולא כנגד איקיוטק.


להלן ציטוט אחד של חלקים מפוסט שהועלה בקבוצת הפייסבוק של חייבי איקיוטק אשר מעלה לא מעט תהיות בקשר להתנהלות החייבים ואת השאלה האם ליבוי היצרים הפך להתנהלות שאינה לגיטימית.


"בקרוב אנחנו מתחילים בגיבוש הרשימה שחורה. מתעדים את פרטיו של כל עורך דין שנטל חלק והיה ו/או עודנו משת"פ של בן אופק (הבעלים של חברת איקיוטק)... ואתם עורכי הדין שעובדים במשרדים אלו דעו שאנו רושמים הכל ואנחנו נדאג שתיתנו את הדין על מעשיכם בפומבי ובגדול...מבטיחים שמי שיבוא לעזור ויחשוף את האמת מאחורי עוקץ זה, נדאג שלא ייפגע"

 

כותב המאמר: עו"ד סער גרשוני