האשמה בעבירה פלילית היא לא חוויה קלה לאף אחד, ובפרט למי שבסופו של דבר נמצא זכאי בבית המשפט ועבר את כל התהליך לשווא. ההוצאות המשפטיות גורמות להפסדים כלכליים כבדים, ואילו ההליכים עצמם מביאים לאובדן ימי עבודה ולהוצאות כספיות נוספות. נוסף על כך, יש משמעות רבה גם לפגיעה בשמו הטוב של הנאשם, עוגמת הנפש שנגרמה לו והפגיעה הבסיסית מכולן: הזכות לחירות ולכבוד.


אלא שבמקרה שבו הוא נמצא זכאי בסופו של דבר, סעיף 80 שבחוק העונשין מאפשר לו לדרוש פיצוי כספי כנגד הוצאותיו הכספיות וימי העבודה שהפסיד, אך גם על העוולות שנגרמו לו.


במה תלויה החלטתו של בית המשפט לפסוק פיצויים לנאשם שזוכה?


• בראש ובראשונה, זיכוי במשפט. מקרים שבהם התביעה חוזרת בה מהאישום והוא מבוטל לפני תשובתו של הנאשם לאישום אינם מהווים זיכוי.


• חוסר בסיס אמיתי להגשתו של כתב האישום, או נסיבות אחרות אשר מצדיקות פיצוי, כלומר רשלנות של התביעה בהחלטה להגיש את כתב האישום מלכתחילה, או כל נסיבות אחרות שבית המשפט רואה בהן הצדקה למתן פיצויים.


• ההתנהלות מצד רשויות החקירה והתביעה במשך המשפט כלפי הנאשם.


• התנהלות הנאשם עצמו במשפטו. ישנה חשיבות גדולה לשאלה האם שיתף פעולה עם חוקריו, ניסה לשבש הליכי חקירה, הסתיר מידע, מסר מידע שגוי בכוונה וכדומה.


• חומרת הנזק שנגרם לנאשם במשפט. מידת הפגיעה שנגרמה לשמו הטוב, לעסקיו, לבריאות הגוף והנפש שלו ושל בני משפחתו.


• תקופת השהייה במעצר או במאסר. זהו שיקול משמעותי במיוחד בגיבוש ההחלטה להעניק פיצויים לנאשם שזוכה.


• אופי הזיכוי. כשמדובר בזיכוי מוחלט, הענקת פיצויים היא צעד מתבקש והגיוני. זיכוי מחמת הספק דורש מבית המשפט לשקול אם להעניק פיצויים, לעתים אף חלקיים.


• נסיבותיו האישיות של הנאשם. מצוקה נפשית, מצב כלכלי בעייתי או נסיבות חיים קשות, מובאים בחשבון בשיקולי בית המשפט.


• שיקולים כלליים אחרים.


איך בית המשפט קובע את גובה הפיצוי לנאשם?


הפיצוי הכספי שנקבע על ידי בית המשפט מורכב משני חלקים: פיצוי על הוצאות ההגנה המשפטית של הנאשם, אלא אם קיבל עורך דין מטעם הסנגוריה הציבורית, ואז לא יינתן על כך פיצוי, וסכום נפרד בגובה 300 שקלים עבור כל יום שבו הנאשם שהה במעצר או במאסר.


ההחלטה הסופית על מתן פיצויים וגובה הסכום שמורה לבית המשפט ולשיקוליו, ומשתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

חשוב לזכור שלא מדובר בפיצויים בסכומי עתק, אלא בסכומים צנועים יחסית, אשר ודאי אינם יכולים לפצות לחלוטין אדם חף מפשע שהואשם בביצוע עבירה פלילית.


זוכה מאשמה בגין סחר בסמים, וקיבל פיצויים של כ-80 אלף שקלים


פיצויים לנאשם שנמצא זכאי הוענקו למשל לאדם שהואשם בסחר בסמים, אך בית המשפט זיכה אותו באופן מוחלט. לאחר שהגיש בקשה לפיצויים, פירט השופט את שיקולי ההחלטה: הזיכוי היה מלא, והנאשם אמנם היה בעל עבר פלילי, אך שילם את חובו בעבר וזכאי לפתוח דף חדש בחייו.


נוסף על כך, בנו של הנאשם נולד כפג והיה במצב בריאותי קשה, וגם שיקול זה הובא בחשבון. מתוך כל אלה החליט השופט להעניק לנאשם פיצויים בסכום 79,372 שקלים, הכוללים שכר טרחה לעורך דינו ותשלום על הימים שבהם היה במעצר.