כידוע, הרשת החברתית פייסבוק משמשת פלטפורמה להפצת תכנים כגון תמונות, סרטים, מאמרים וסטטוסים. לרוב, משתמשי הרשת החברתית פייסבוק משתמשים בחופשיות בתכנים הנמצאים בה באמצעות בהפצת התכנים בפייסבוק ובהורדתם למחשב האישי.


בקרב משתמשי הפייסבוק קיימת הנחת יסוד שלפיה תכנים הנמצאים בפייסבוק ניתנים לשימוש חופשי כך שניתן להפיץ אותם בלי הגבלה ואף להוריד אותם למחשב האישי באין מפריע. ואולם, כפי שיובהר מיד, מדובר בהנחת יסוד מוטעית.


מקרה שהיה כך היה: שמעון פרסם סטטוס מושקע וייחודי בפייסבוק. רונית, מכרה של שמעון, העתיקה את הסטטוס שפרסם שמעון בפייסבוק ופרסמה אותו מחדש באמצעות פרופיל המשתמש שלה בפייסבוק. היא לא ביקשה ממנו רשות לפרסם את הסטטוס שלו באמצעות פרופיל המשתמש שלה, ונוסף על כך היא לא ציינה בעת פרסום הסטטוס בפייסבוק כי הוא נרשם במקור על ידי שמעון.


האם סטטוס בפייסבוק הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים?


בנסיבות המקרה, מהן האפשרויות העומדות בפני שמעון? האם סטטוס בפייסבוק נחשב ליצירה כמשמעותה בחוק זכויות יוצרים? האם רונית הפרה את זכויות היוצרים של שמעון ביצירה? מהי המשמעות לכך שרונית לא נתנה קרדיט ליצירה של שמעון?


סעיף 4א לחוק זכויות יוצרים קובע כי זכויות היוצרים מגנות על יצירה מקורית כגון יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, מוזיקלית או אמנותית, המקובעת בצורה כלשהי. אין הכרח שהיצירה תבטא מחשבה מקורית, אלא מספיק שהיא לא מועתקת ושהיוצר יצר אותה.


סעיף 5 לחוק זכויות יוצרים קובע כי הגנת זכויות היוצרים לא תחול על רעיון, נתון או עובדה, תהליך ודרך ביצוע, חדשות היום או מושג מתמטי, אלא אם מדובר על דרך ביטויים.


נוסף על כך, סעיף 46 לחוק זכויות יוצרים קובע כי זכות מוסרית היא זכותו של היוצר ששמו ייזכר ביצירה בהיקף ובמידה הראויים, וכי לא תתבצע פעולה על יצירתו שתפגום בה, תסלף אותה או תשנה אותה, אם יש בכך כדי לפגוע בכבודו של היוצר או בשמו.


לרוב, תכנים המפורסמים בפייסבוק לרבות סטטוסים יהיו מוגנים בזכויות יוצרים


ככלל, תוכן שפורסם בפייסבוק ועומד בדרישת המקוריות יהיה מוגן על פי חוק זכויות יוצרים. במצב עניינים זה, העתקה או הורדה של תוכן מהפייסבוק כמו תמונות וסטטוסים ופרסומם מחדש באמצעות פרופיל המשתמש שלכם בפייסבוק, עשויה להיחשב מפרה זכויות יוצרים.


לרוב, אם העתקת התוכן נעשתה לצורך ביקורת, לימוד עצמי, דיווח עיתונאי או מחקר, היא לא תיחשב מפרה זכויות יוצרים.


יש לשים לב כי פרסום תוכן בפייסבוק שאינו שלכם, הגם שניתן קרדיט לבעל זכויות היוצרים בתוכן, עדיין עשוי להיחשב להפרה של זכויות יוצרים. מתן קרדיט לבעל זכויות יוצרים מגן מפני תביעה על הפרת הזכות המוסרית, אך לא מפני תביעה בגין פרסום שנעשה ללא מתן היתר מבעל הזכות ביצירה שמשמעותו הפרת זכויות יוצרים.


סעדים על פי חוק זכויות יוצרים


בעל זכויות יוצרים שזכויותיו הופרו זכאי למספר סעדים:


א. צו מניעה להמשך הפרת הזכות.


ב. פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100 אלף שקלים.


ג. פיצויים נוספים על הנזק שנגרם.


ד. בסיום תביעה על הפרת זכויות יוצרים, בית המשפט יכול להורות על החרמת עותקים מפרים.


בנסיבות המקרה הספציפי שהובא לפנינו, נראה כי רונית הפרה את זכויות היוצרים של שמעון בסטטוס הייחודי והמושקע שפרסם בפייסבוק. כמו כן, מכיוון שרונית לא נתנה קרדיט לשמעון, היא הפרה בנוסף את הזכות המוסרית של שמעון ביצירה.


לשמעון תעמוד האפשרות להגיש תביעה כנגד רונית על סך של 200 אלף שקלים, פיצויים ללא הוכחת נזק, בגין שתי ההפרות שביצעה כלפיו: הפרת הזכויות ביצירה והפרת הזכות המוסרית ביצירה.