כתב: גלעד בן-עמי, עו"ד ונוטריון

 

בעשורים האחרונים עדים אנו לתמורות רבות, הכוללות גלי עליה והגירה של אוכלוסיות רבות ממדינה למדינה.

 

בעקבות מעבר העולם המודרני ל"כפר גלובאלי" ומעבר של יחידים ואוכלוסיות ממדינה למדינה גדל הצורך בשירותי התרגום הנוטריוני.

 

ככל שחולף הזמן, גדל באופן מתמיד הצורך בתרגום משפטי נוטריוני (להלן: "תרגום נוטריוני").

 

תרגום נוטריוני הנו תרגום מדויק ומורכב המחייב ידע משפטי רחב מחד ושליטה גבוה בשפות התרגום.

 

קיימים שני סוגי תרגום נוטריוני:

 

א. תרגום באמצעות הנוטריון, בו מצהיר הנוטריון כי הוא ביצע את התרגום ושולט בשפות התרגום.

 

 

ב. אישור נוטריוני במסגרתו מאשר הנוטריון את התרגום על סמך הצהרת המתרגם.

 

האישור הנוטריוני בין שתורגם ע"י הנוטריון עצמו ובין שאושר ע"י הנוטריון לאחר הצהרת המתורגם, מהווה אישור משפטי המעיד כי התרגום "נאמן למקור" –

 

קרי, הצהרה כי התרגום נבדק ואושר וניתן להתייחס אליו באופן זהה למסמך המקורי.

 

אישור נוטריוני על תרגום מהווה ראיה משפטית לנכונות התרגום, ונדרש לצורך הגשת המסמך המתורגם לבתי המשפט, לרשויות, לטריבונאלים השונים ולשאר המוסדות בארץ ובעולם.

 

שירותי התרגום הנוטריוני להם נזקקים מהגרים,סטודנטים, עולים, עורכי דין,רופאים, אנשי עסקים ועוד הנם רחבים ומגוונים וכוללים ע"פ רוב את אחד מהמסמכים הבאים:

 

· תעודות לידה,

· דרכון,

· תעודות רווקות,

· תעודות נישואין,

· כתובות והסכמי ממון,

· תעודת גירושין,

· תעודות בדבר אימוצים ואפוטרופסות,

· תעודות לימודים,

· אישורי השכלה ודיפלומות,

· חוו"ד רפואיות וגיליונות רפואיים

· כתבי בי"ד לרבות כתבי תביעה וכתבי הגנה, פרוטוקולים, החלטות ופסקי דין

· חוקים ותקנות

· חוזים

· הסכמים

· מכרזים, ועוד

 

אגרת הנוטריון:

 

התשלום בעד שירותי אישור תרגום נוטריוני הנו קבוע ומוסדר בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"א-2011 (להלן: "ההודעה") ומחייבת את כל הנוטריונים בארץ. ברם, ההודעה בדבר שכר הנוטריון מתייחסת רק לאישור ולתרגום שבוצע באמצעות הנוטריון עצמו ואינה מתייחסת לעלות תרגום והצהרת המתורגם שמבוצעת באמצעות מתורגם שאינו הנוטריון ועל כך יש לתת את הדעת בטרם הזמנת שירות כאמור.

 


עודכן ב: 23/06/2011