במשפט האזרחי בישראל תביעה מתיישנת לאחר 7 שנים מיום הארוע (למעט מקרים שבהם העובדות המהוות את עילות התביעה לא היו ידועות לתובע).


אולם, לפי חוק חוזה הביטוח, בתביעות לתגמולי ביטוח המוגשות נגד חברות הביטוח (ובכלל זה גם תביעות במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים) תקופת ההתיישנות תהא 3 שנים בלבד.


מכיוון שמקרה הביטוח, דהיינו פציעת התלמיד מתרחשת כאשר הוא קטין, "מרוץ" 3 השנים להגשת התביעה יחל רק מעת הגיעו לגיל 18. לפיכך התביעה תתיישן רק עת מלאו לנפגע 21 שנים.


במידה ובמסגרת פציעת התלמיד הייתה התרשלות של המוסד החינוכי ו/או כל גורם אחר, תקופת ההתיישנות בתביעה נגד גורם זה תהא 7 שנים מעת שמלאו לנפגע גיל 21, כלומר: עם הגיעו של הנפגע לגיל 28.


עקב תקופת ההתיישנות "המקוצרת" בתביעה נגד חברת הביטוח, מומלץ לפנות לעו"ד סמוך לאחר הפציעה וזאת על מנת לקבל הנחיות כיצד לנהוג (למשל: איסוף מסמכים, צילום תמונות מקום האירוע וכו'...) ולבדוק באם הייתה רשלנות מצד גורם כלשהו.