לבית הדין של הגר"נ קרליץ, בהרכב בראשו עומד הגר"י סילמן, הוגשה תביעה נגד חברת 'פורקס פלייס', המאפשרת להשקיע השקעות ספקולטיביות במט"ח סחורות, קומדיסטיס, מדדים, נפט, זהב ועוד.

 

התובעים, המיוצגים על-ידי הטוען הרבני צבי זקס ועו"ד ירון שפירא, תובעים מחצית מההפסדים שנגרמו להם כתוצאה מהשקעה במט"ח, וזאת על פי שטר היתר עסקא שנחתם על-ידי החברה, ההופכת אותה הלכה למעשה לשותפה בהשקעות.

 

למי מבין הגולשים שטרם שמע על הדרך הקלה להתעשרות מהירה, נספר בקצרה, כי חברות המט"ח מאפשרות ללקוחות להשקיע כספים במט"ח על-ידי מינוף. כלומר: כל דולר שמופקד בחשבון, הופך ל-100 דולר בהשקעה בסחורה הרלוונטית.

 

ולאלו שטרם הבינו: החברה מאפשרת לכל לקוח 'ללוות' כביכול עד פי 100 מסכום השקעתו, לצורכי השקעה בנכס. באם ההשקעה לא הלכה בכיוון הרצוי, והמטבע הלך כנגד תחזית המשקיע, הרי שמספיק אחוז אחד של ירידה, בכדי למחוק את ההשקעה. ברגע שהמטבע ירד באחוז, הרי שלחברה נגמרו הבטחונות והיא סוגרת את הפוזיציה שנפתחה על המטבע. זאת, כמובן, לאחר שהיא נוטלת את העמלה שלה על 'ההלוואה'.

 

מכיוון שבחברה השקיעו לא מעט אנשים חרדים, ערכה החברה היתר עסקה, בו נכתב שהחברה והלקוח שותפים ברווחים ובהפסדים לטוב ולמוטב.

 

התובעים טוענים, כי מאחר שהפסידו כספים רבים כתוצאה מהשקעה בתחום המסוכן, על החברה לפצות אותם בכמחצית מסכום ההשקעה, זאת על פי הנכתב בהיתר עסקה. לדברי עורכי הדין המייצגים את התובעים, המפסידים לא צריכים להוכיח את הנזקים שנגרמו להם, בשל העובדה שהחברה חתמה על הסכם בוררות בבית הדין של הגר"נ קרליץ, והיא התחייבה להביא את מסמכי החשבון של הלקוחות, שם נראים ההפסדים והרווחים.

 


 

 


עודכן ב: 09/07/2015