משרד שמשוני-שרון נמצא בפארק המדע ברחובות, מעניק שירותי נוטריון אמריקאי לארה"ב, כדוגמת: אישורי חתימות, תצהירים, יפויי כח, נאמן למקור, תרגומים, תרגומים משפטיים וכיוצא באלה.

 

במציאות של היום, כאשר העולם הפך לכפר גלובאלי קטן, ישנן עסקים וחברות ישראלים הפועלים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות - ארה"ב. לרבים מהם ישנם חשבונות בנק, מרכזי פיתוח ואף סניפי קבע בארה"ב.
 
עסקים אלה, נתקלים לעיתים קרובות מאוד בקשיים בירוקרטים הנעוצים בכך שחלק מהפעילות מתבצעת מחוץ לארה"ב.
 
בניגוד למצב בישראל, בה הדרישה לחתימה נוטריונית מוגבלת לנושאים מצומצמים בלבד, ניכר כי בארצות הברית, תפקידם של הנוטריונים נרחב הרבה יותר ומגיע למציאות שכמעט כל חתימה על מסמך רשמי או בנקאי מצריכה אישור נוטריוני.
 
בנסיבות אלה, קבע המחוקק האמריקאי קריטריונים שונים מאלו בישראל לקבלת רישיון נוטריון.
 
הדרישה המוגברת בארה"ב לדרישת אישור חתימה נוטריוני, הציבה בפני תושבי חוץ קושי רב.
 

דרך אחת היא החתמת המסמכים על ידי נוטריון ישראלי - על מנת לאמת מסמך נוטריוני שנחתם על ידי נוטריון בארץ ובכדי שיהיה אפשר לעשות בו שימוש בחוץ לארץ, יש לתת לו אישור "אפוסטיל".

 

אישור אפוסטיל ניתן בבתי המשפט השלום והמחוזי ברחבי הארץ. אישור אפוסטיל דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ.
 
נוטריון ישראלי כפוף ל"תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977" ולפיכך גם לדרישות הצורניות השונות מאלה המקובלות בארה"ב. יוצא מכך שגם אם נעשו כל השלבים הנדרשים לתקפותם של האישורים הנוטריונים, הם ייתקלו בחשדנות ובחוסר נוחות של מקבלי המסמכים בארה"ב במיוחד לאור זאת שבמקרים רבים, מקבלי האישורים סורקים את המסמכים לתוך מאגרי נתונים.
 
 
דרך נוספת היא לפנות לשגרירות ארה"ב - שגרירות ארה"ב מציעה שירותי נוטריון אמריקאי. על המבקש לקבוע תור ולשלם אגרה.
 
חתימה בפני נוטריון אמריקאי היא הדרך הטבעית והמקובלת ביותר על מקבלי המסמכים בארה"ב.
 
בניגוד לחתימה של נוטריון ישראלי, חתימתו של נוטריון אמריקאי, אינה מצריכה אפוסטיל בכל מדינות ארה"ב.
 
 
למיותר לציין כי מסמכים אשר נחתמו בפני נוטריון אמריקאי, נתקבלו אצל דורשי החתימה באופן רגיל כבשגרה.
 
 
תרגום נוטריוני:
תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמכים ותעודות רשמיות לשפה אחרת לצורך הגשתם למוסדות שונים בחו"ל.
תרגומים נוטריונים עבור מוסדות ורשויות בארה"ב, אשר יאושרו בידי נוטריון אמריקאי, לא יזדקקו לאישור אפוסטיל.