קבלן אסבסט עתר לבית המשפט כנגד החלטתה של הוועדה המקצועית לרישוי עוסקים במשרד להגנת הסביבה, אשר דחתה את בקשתו לרישיון כ"קבלן אסבסט פריך". לאחרונה דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים את העתירה, וקבע כי מאחר שהתגלו פגמים בניסיונו המקצועי של הקבלן בטיפול באסבסט, החלטת הוועדה לתת לו רישיון מוגבל מוצדקת. הקבלן חויב בהוצאות משפט בסכום של 20 אלף שקלים.


הוועדה במשרד להגנת הסביבה, המטפלת ברישוי עוסקים המתמחים בחומרים מזיקים לציבור, דחתה את בקשת הקבלן לרישיון כקבלן אסבסט, והחליטה לתת לו רישיון מוגבל בלבד, שיישקל מחדש לאחר שהקבלן יבצע כמה עבודות אסבסט לשביעות רמון הוועדה.


מנהל החברה הורשע בעבר על התרשלות במהלך העבודה שגרמה למותו של קטין


תחילה הגיש הקבלן בקשה לקלת הרישיון בבית המשפט, אשר נדחתה במלואה. זאת לאחר שנשקלו בה הנתונים על מנהל חברת הקבלנות, שהיה לו חוסר ניסיון מקצועי בטיפול באסבסט, וכן נזקף לרעתו רישום פלילי בגין התרשלות במהלך עבודות עם אסבסט. כתוצאה מהתרשלות זו נהרג קטין שחברת הקבלנות העסיקה, בעת ביצוע העבודה. כמו כן, בשנת 2009 התגלה ליקוי חמור בעבודת החברה הקבלנית בניהולו, והוועדה הגיעה למסקנה כי הוא לא נוהג באחריות ההולמת קבלן אסבסט.


לאחר מכן העניין הושב להחלטת המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרת זו התבקשה החברה הקבלנית לתאר את סוג העבודה שהיא מבצעת ולהמציא רשימת עבודות אסבסט שביצעה, להוכחת ניסיונה בטיפול בחומר המסוכן. החברה הציגה שלוש עבודות שבהן טיפלה באסבסט, והוועדה החליטה לתת לה רישיון מוגבל עד אשר יוכחו הניסיון והאחריות הנדרשים. על החלטה זו הגישה החברה את העתירה השנייה.


החלטת הוועדה לתת לחברה רישיון מוגבל התמקדה בניסיונה המועט של החברה בביצוע עבודות עם החומר המסוכן. הוועדה אף ציינה שבמקרים מסוימים החברה לא קיבלה היתר כפי שמתבקש לביצוע העבודה, ובמקרים אחרים חברה אחרת ביצעה את העבודה, או שהתגלו ליקויים חמורים בעבודות, שסיכנו את הציבור ואת העובדים, אשר בגינם הופסקו העבודות לאלתר ובוטלו האישורים.


בהחלטת הוועדה עלה חשש ליכולת החברה לקיים את הדרישות המקצועיות כדי לא לסכן את הציבור


הוועדה קבעה שנסיבות אלו פוגעות באמינות החברה, ומעוררות חשש לעניין יכולתה לקיום הדרישות המקצועיות, בייחוד נוכח הסיכון הרב שגלום בעבודות באסבסט. עם זאת, מכיוון שהחברה הציגה עובד אחראי עם ניסיון רב בעבודות מסוג זה, אף על פי שטרם צבר ניסיון בעבודה עם צוות העובדים של הקבלן הנוכחי, החליטה הוועדה שניתן לאשר רישיון מוגבל אשר ייבדק מחדש כאמור לאחר ביצוע חמש עבודות לפחות. עוד קבעה הוועדה שהחברה מחויבת ליידע על הרישיון המוגבל כל מי שיזמין ממנה עבודה.


בבקשתה הציגה העותרת עובד אחראי כפי שמתבקש בחוק, וציינה כי תחול על הרישום הפלילי של המנהל התיישנות בחודש מרס הקרוב. היא טענה שהחלטת הוועדה לא מידתית ואף מעורבים בה שיקולים זרים, והנימוק שהציגה בדבר חוסר הניסיון של החברה הוא חסר שחר, מאחר שהחברה מנוסה מאוד בעבודות אסבסט, וכן מעסיקה עובד אחראי ובעל שם עם ניסיון רב שנים. לשיטתה החלטת הוועדה באה כדי לצמצם את שוק הקבלנים הפועלים עם אסבסט, תוך הדרתה מקבוצה מצומצמת זו.

 

יש לך שאלה?

פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות
פורום רישוי עסקים | רישיון עסק


לאחר שעיין בכל החומר הראייתי והעובדתי, מסקנתו של בית המשפט הייתה לדחות את העתירה, באשר לא קיימת עילה להתערבותו של בית המשפט בהחלטת הוועדה. בית המשפט קבע שההחלטה הייתה מאוזנת ומוצדקת, והתבססה על פגמים שהתגלו בניסיונה המקצועי של החברה לטיפול באסבסט. עם זאת העתירה לא נדחתה בצורה מוחלטת, אלא ניתנה לה אפשרות לעבודה עם אסבסט פריך, שהוא החומר המסוכן יותר. בית המשפט חייב את החברה בהוצאות משפט בסכום של 20 אלף שקלים.


עת"מ 33445-10-14