בית משפט השלום הרשיע אישה בניסיון לאיומים, והיא הגישה ערעור על הרשעתה לבית המשפט המחוזי בירושלים. הרקע להרשעתה היה מכתב ששלחה לשופטת אשר פסקה את דינה בבית משפט לתביעות קטנות, שבמסגרתו חויבה בתשלום 30 אלף שקלים. במכתב שכתבה לשופטת איימה כי היא עומדת להתאבד, בתקווה שאחרי מותה תואיל השופטת לשנות את פסק הדין. לפני שבוע (יום ג') החליט בית המשפט המחוזי לדחות את ערעורה, לאחר שקבע כי מטרת האיומים שהביעה הייתה לפגוע בשלוות נפשה של השופטת. גזר הדין אשר המערערת כלל לא ערערה עליו נותר על כנו, ולפיו הוטל עליה מאסר על תנאי למשך חודש והיא חויבה לחתום על התחייבות כספית בסך 1,000 שקלים שלא לבצע שוב עבירות דומות.


לטענת המערערת, פסק הדין ניתן בהיעדר הגנה אף שהתייצבה לדיון במועד, אך אז אמרה לה השופטת כי כבר פסקה בעניינה ולא ניתן לבטל עוד את פסק הדין. היא ניסתה לטענתה לקבל סיוע משפטי במערכת הציבורית ואף במערכת המשפט כדי לתקוף את ההחלטה, אך כל ניסיונותיה כשלו והיא נותרה ללא מענה.


בית המשפט: המערערת התכוונה לפגוע בשלוות נפשה של השופטת אשר הוציאה את פסק הדין בעניינה


בצר לה, כתבה את המכתב לשופטת ובו הביעה תקווה כי ייסוריה ילוו את השופטת בכל מקום וירדפו את חלומותיה, כתבה לה כי נתנה את פסיקתה בקור רוח ובדם קר, ובהמשך איימה על השופטת כי תתאבד והביעה תקווה שלאחר מותה תשנה השופטת את החלטתה.


המכתב מעולם לא הגיע לידי השופטת, היות שקצין הביטחון יירט אותו קודם לכן, ומסיבה זו כתב האישום שהוגש נגדה ייחס לה עבירה של ניסיון איומים בלבד ולא איומים. כאמור, בית משפט השלום הרשיע אותה במיוחס לה. במסגרת המשפט היא הודתה ששלחה את המכתב אחרי שחשה תסכול לאור ניסיונותיה שהעלו חרס לבטל את פסק הדין. לשיטתה כל התביעה הקטנה שהוגשה נגדה על ידי שכנה התבססה על שקר וזיוף, והיא מעולם לא רצתה לפגוע בשופטת אלא רק ביקשה משפט צדק.


איום בהתאבדות הנוגע לפסיקה שהוציא שופט, ודאי ידיר שינה מעיניו של השופט, הסכים הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי עם קביעת בית משפט השלום, ולכן איום ההתאבדות מהווה עבירת איומים כפי שהיא מוגדרת בחוק. האיום בוצע כדי להפחיד את השופטת או לפגוע בשלוותה והכול מכיוון שנתנה פסק דין וסירבה לבטל אותו.

 

יש לך שאלה?

פורום חקירות משטרה | חקירה פלילית
פורום רישום פלילי


המערערת טענה כי אין צדק בהפעלת המשפט הפלילי על אדם המאיים להתאבד כמעשה נואש של מצוקה, בייחוד כשמדובר באירוע חד פעמי, אך בית המשפט החליט לדחות את הערעור בשל הפגיעה שפגעה באינטרס הציבורי כאשר התכוונה להטריד את השופטת. למותר לציין, סיים בית המשפט את דבריו, כי ההלכה אוסרת על אדם לקחת את נפשו בכפו, וכי החשש מבעלי דין המעוניינים להשפיע על תוצאות הפסיקה בעניינם על ידי הטלת מורא על השופטים אינו דבר חדש ומופיע כבר בספר דברים.


ע"פ 57262-12-14