האם יש להרשיע צעיר כבן 22 שהודה במכירת מאות עותקים מזויפים של תקליטורים המפרים זכויות יוצרים וסימנים מסחריים רשומים מדוכן בשוק הכרמל, או שיש להתחשב בגילו הצעיר, בעברו הנקי ובשיקולי שיקום, ולהסתפק בענישה בלבד ללא כתם פלילי? זו הייתה השאלה המרכזית שבה נדרש להכריע בית משפט השלום בתל אביב לאחרונה. המסקנה הייתה שלא ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה, אולם מכיוון שהצעיר ביצע את העבירות מצרכים הישרדותיים וכבר אינו מפעיל את הדוכן, הוחלט שלא להטיל עליו קנס ולהסתפק במאסר על תנאי לתקופה של ארבעה חודשים, וכן בהתחייבות כספית על סך של עשרת אלפים שקלים כי לא יחזור לבצע שוב עבירות המפרות זכויות יוצרים.


במקרה זה הנאשם הודה במעשים שיוחסו לו בכתב האישום במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים. המעשים התבצעו בשנת 2013, כאשר הצעיר החזיק בדוכן כ-100 תקליטורים מזויפים וביקש למכור אותם. במשך אותה שנה, על פי כתב האישום, הוא החזיק ומכר מדוכנו מאות תקליטורים המפרים סימני מסחר וזכויות יוצרים.


אף על פי שהצעיר הורשע, הוטל עליו עונש קל שהביא בחשבון את מכלול הנסיבות שעמדו לזכותו


הוא נשלח לתסקיר של שירות המבחן, שממנו עלה כי הוא מטפל באמו החולה. לאחר עשר שנות לימודים בלבד נשר מבית הספר בשל בעיות בבית, הוא נמצא לא מתאים לשרת בצה"ל עקב בעיות רפואיות ומאז שהיה בן 15 הוא עובד בשוק הכרמל בדוכנים למכירת הנעלה וביגוד. משפחתו מוכרת לשירותי הרווחה ומטופלת על ידי עובדות סוציאליות מזה שנים רבות.


לצעיר אין הרשעות פליליות קודמות, אך הוא לקח אחריות חלקית בלבד על מעשיו, כאשר לפי הגרסה שמסר לקצין המבחן הוא אמנם עבד בדוכנים בשוק באותם מועדים, אך הקפיד שלא למכור מוצרים המפרים זכויות יוצרים. הוא נמצא במצב הישרדותי, קבע קצין המבחן, ונאלץ להתחיל לעבוד בגיל צעיר מאוד לצורכי פרנסה ומבלי שהביא בחשבון את השלכות מעשיו. אף על פי שלא נראה כי אם יורשע תהיה פגיעה קונקרטית בהמשך דרכו, בשל הרצון לעזור לו ולאור עברו הנקי המליץ קצין המבחן שלא להרשיע אותו ולהסתפק בענישה שיקומית.


המאשימה לא הסכימה עם המלצת קצין המבחן וטענה כי אין כל הצדקה לחרוג מהדין ולהימנע מההרשעה במקרה זה, ומהצד השני הדגיש לטעמו הימנעות מהרשעה.


לא ניתן להתייחס למעשים ככאלו שחומרתם אינה רבה, קבעה השופטת, ואמנם מדובר בבחור צעיר מאוד אך לא צפוי לו נזק קונקרטי אם יורשע. בנסיבות אלו גילו הצעיר אינו מספיק כדי להימנע מהרשעה.

 

יש לך שאלה?

פורום סימני מסחר | מדגמים
פורום זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות


למרות ההרשעה, מכלול הנתונים שעמדו לזכותו של הנאשם הובאו בחשבון בגזירת העונש, ולכן הוטל עליו עונש קל יחסית וללא קנס. השופטת הורתה לו לחתום על התחייבות בסך עשרת אלפים שקלים להימנע מביצוע עבירות בעתיד, וכן הטילה עליו ארבעה חודשי מאסר על תנאי.

 

ת"פ 10546-01-14