האם הכינוי "נוכל" שנאמר על עורך דינה של אישה על ידי הבעל, במהלך שיחה שקיימו ביניהם במסגרת הליך הגירושין, מהווה לשון הרע המזכה את עורך הדין בפיצויים עקב פגיעה בשמו הטוב? בית משפט השלום באשקלון התרשם כי הבעל אכן מתבטא באופן פוגעני כלפי עורך הדין בשיחות שהוא מנהל עם אשתו, אך מכיוון שהדברים נאמרו בין שני אנשים ולא פורסמו ברבים, נסיבות המקרה לא מספיקות כדי לקבוע שמדובר בלשון הרע המזכה בפיצויים. עם זאת, אף שהתביעה נדחתה ביום ש', בשל התנהגותו הפוגענית של הבעל כלפי עורך הדין, הוא יישא בהוצאות המשפט שלו בסך 7,500 שקלים.


עורך הדין מייצג את האישה בהליך הגירושין זה שנתיים. כאשר נודע לו מפי לקוחתו כי בעלה מכנה אותו נוכל באוזניה, הוא פנה אליו במכתב דרישה להתנצלות ולפיצוי. הבעל בתגובה הגיש תלונה לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין, וטען כי הוא חווה איומים ועורך דינה של אשתו מנהל מולו הליכים אישיים באותו הזמן שהוא מייצג את רעייתו.


הנתבע: לא התכוונתי ספציפית לעורך הדין, אלא לכל מי שיגיד לאשתי שהיא יכולה לקבל מזונות גבוהים


להגנתו טען הנתבע כי אם באמת הדברים נאמרו מפיו, הם נאמרו בשעת ויכוח עם בת זוגו שהתרחש בתוך הבית. לכן לטעמו כלל לא מדובר בלשון הרע, אלא בביקורת שמתח על עורך הדין המהווה דעה אישית ונאמרה בתום לב.


עדותו של הבעל בבית המשפט הייתה מתחמקת ומתוחכמת לטעמו של השופט, אך בפועל לא היה ספק כי הדברים שיוחסו לו אכן נאמרו מפיו. השיחה בינו לבין אשתו הוקלטה, וניתן היה להבין באופן מפורש מההקלטה כי בתגובה לבקשת האישה למסמכים מסוימים, הוא השיב לה שאינו מוכן לתת מסמכים לעורך דינה הנוכל. השופט מתח ביקורת על עדותו המיתממת ועל כך שהכחיש כי התכוון ספציפית לתובע. גם הסברו כי מדובר בדעה כללית שהביע, שלפיה כל מי שמבטיח לבת זוגו כי תקבל מזונות בסכום גבוה הוא נוכל, לא התקבל.


עם זאת, מהעדויות עלה כי הנתבע כינה את עורך הדין נוכל משום שהיה סבור כי הוא נותן לרעייתו עצות לא מקצועיות ולא מבוססות, אשר גורמות נזק להליך הגירושין ומעכבות את סיומו. כמו כן, לא היה ספק שהאמירה נאמרה בתוך כותלי ביתם של בני הזוג ללא עדים נוספים.


לטענת עורך הדין כי לאחר אותו ויכוח האישה אכן חששה שהוא נוכל ודיברה איתו באופן חשדני לא נמצא ביסוס, כאשר האישה העידה כי כלל אינה זוכרת מתי השיחה התנהלה. השופט הזכיר כי לכנות אדם אחר נוכל אכן מהווה לשון הרע, אך עם זאת לא כל שפה לא יפה או קללות נחשבות ללשון הרע, והכול תלוי בהקשר ובנסיבות.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה אזרחית | תביעה משפטית
פורום לשון הרע


במקרה זה ונסיבותיו, התרשם השופט כי האמירה של הנתבע נכנסת לתחום הגידופים והקללות, ואינה מהווה לשון הרע. לבעל אף עומדת הגנת תום הלב, מאחר שהוא הביע את דעתו באוזניה של אשתו, וגם אם הדברים פוגעים בעורך הדין, הם עדיין אינם מהווים לשון הרע. ואולם, בשל התנהלותו המיתממת בבית המשפט, הבעל יישא בהוצאות המשפט של התובע בסכום 7,500 שקלים.


ת"א 2-09-13