שלח הודעה ללא התחייבות
עורכי דין מאמרים הוצאה לפועל וחובות טפסים בפשיטת רגל: הצעת פשרה ותביעת חוב

טפסים בפשיטת רגל: הצעת פשרה ותביעת חוב

 
מאת: LawGuide| פורסם ב: 03/03/2016 | צפיות: 2836

איך למלא טופס 13 להצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל וטופס 21 לתביעת חוב בהליך פשיטת רגל?


קראו עוד בתחום

חייב בפשיטת רגל יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו לפני או אחרי מתן צו כינוס ולאחר ההכרזה על פשיטת רגל. הסדר שאושר על ידי בית המשפט מחייב את כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת החובות בדומה למתן צו הפטר. כחלק מההליך נדרש החייב לחתום על טופס הצעת פשרה.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר

 

לפניכם טופס 13 לדוגמה:

 

בבית המשפט המחוזי                                                  .........................................                  

בעניין       מס' זהותו:       מענו     ,     

 

 

הצעת פשרה לפי סעיף לפקודה

(ציין סעיף 19א או 33 או 52 לפקודה)

 

 

אני הח"מ      מס' תעודת זהות      מען:     , בזה את ההצעה הבאה לסילוק, כמפורט להלן:

 

1.         ההוצאות המשפטיות והאחרות לרבות אגרות, הוצאות הכונס הרשמי, שכ"ט הנאמן והוצאותיו ישולמו תוך       ימים מיום אישור הפשרה בידי בית המשפט.

 

2.         החובות בדין קדימה שאושרו או שיאושרו על ידי הנאמן ישולמו לפני החובות הרגילים.

 

3.         החובות הרגילים שאושרו בידי הנאמן ישולמו בשיעור של      אחוזים תוך     ימים מיום אישור הפשרה בידי בית המשפט.

 

4.         אני מציע  לביצוע הפשרה את           .

 

5.         התשלומים לפי פשרה זו יובטחו באופן הבא:(פרט את הבטחונות)

 

                                     

 

                                                                                        .........................................                                                                

                                                                                .........................................                (שם וחתימת מציע הפשרה)

 

טופס תביעת חוב

 

טופס תביעת חוב מיועד לחייב שניתן נגדו צו כינוס וטוען כי חייבים לו שכר עבודה. החייב נדרש להגיש תביעת חוב את תביעת החוב בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט או ישירות למשרדי הכונס הרשמי. לתביעת החוב של העובד יש לצרף תלושי שכר, הסכם עבודה.  

 

טופס 21 תביעת חוב לדוגמה:

תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985

טופס 21

תביעת חוב בהליך פשיטת רגל

בעניין החייב      מספר ת.ז.      בפשיטת רגל.

ובעניין      (הנושה)

                                לפי צו בית המשפט המחוזי       מיום      (מועד צו הכינוס)

פרטי התובע: סוג הנושה: פרטי/ עובדים/ תאגיד/ קופת גמל/ בנק/ רשויות מדינה/ רשויות מקומיות .* מעמד החוב: רגיל/ מובטח/ דין קדימה/ משולב (רגיל + דין קדימה) *.

שם הנושה __________________________ מספר תעודת זהות/ מספר חברה__________________ מען:___________________________________ כתובת דואר אלקטרוני_____________________(במידה ויש) פרטי חשבון הבנק של הנושה : מספר בנק _________________ שם בנק________________ מספר סניף ___________ שם הסניף____________ מספר חשבון_________________ 1 פרטי מייצג שם עו"ד ______________________ מספר רשיון __________כתובת___________ טלפון__________________ כתובת דוא"ל__________________ פרטי התביעה: אני הח"מ _______________ מספר זהות/ מספר חברה_____________ מצהיר בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום ____________ החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של _______________ שקלים. (במילים_______________________________________________________________________) בעד___________________________________________________________________________________ .______________________________________________________________________________________ כן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ במידה והינך נושה מובטח, נא ציין את פרטי הערובה שבידך, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומה: ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ .______________________________________________________________________________________ ………………………. ………………………. תאריך חתימה *מחק את המיותר

באם הנושה מיוצג על ידי עו"ד יש למלא

 

בקשה להארכת מועד :

אבקש להאריך את המועד להגשת תביעת החוב מהנימוקים הבאים: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _______________ _______________ תאריך חתימה תצהיר אני הח"מ _____________ מס' ת"ז _________________, מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד. _________________ חתימת המצהיר הנני החתום מטה מאשר כי ביום _____________________ הופיע בפני מר/גב' שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר ______________/המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. __________________

חתימת מקבל התצהיר


 אם ברצונך להציע לוח זמנים לביצוע התשלומים נא לפרט את האזורים ואת המועדים  בהם ישולמו כשהאחרון  בהם לא יעבור את המועד הסופי שצוין בפסקה 3.

 


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא הוצאה לפועל וחובות
חדשות ופסקי דין בנושא הוצאה לפועל וחובות
הורים לילד שעבר התעללות בגן הבהירו לגננת במשפחתון החדש כי עליה לחבר אותם למצלמות המתעדות אונליין את מה שמתרחש בגן. מאחר שמערכת המצלמות הפסיקה לפעול, נקבע כי ההורים היו זכאים להוציא את הילד מהגן באופן מיידי וללא הודעה מראש
מאת: LawGuide | 06/09/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
עו"ד אוריאל זעירא  עו"ד אוריאל זעירא אזור המרכז053-9428363ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים
תום יעקב, משרד עורכי דין וגישורתום יעקב, משרד עורכי דין וגישוראזור המרכז053-6112891עוסק בהוצאת תו נכה, רישוי עסקים, הוצאה לפועל, תאונות דרכים ודיני עבודה.
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישורשגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישוראזור הדרום053-7105249משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
שחר & שחר - משרד עו"דשחר & שחר - משרד עו"דירושלים והסביבה053-9377930ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.
בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת אזור הצפון053-9370224המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.
מירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתמירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתאזור הצפון053-8007664עו"ד משרד הפנים ובית הדין לעררים, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג