בעשור האחרון התפתחה מגמה ברורה בקרב זוגות לפני נישואין: עוד לפני החתונה רבים חותמים על הסכם טרום נישואין במטרה להסדיר מחלוקות שונות שעלולות לצוץ במקרה שיחליטו להיפרד. במרכז ההסכם שני נושאים חשובים: האחד, חלוקת הרכוש במקרה של גירושין, והשני, מניעת סרבנות גט משני הצדדים.


סרבנות גט היא בעיה קשה הנובעת מהדין העברי, אשר קובע כי לא ניתן לחייב אף אחד מהצדדים במתן הגט או בקבלתו, אלא עליו להינתן אך ורק בהסכמה הדדית של שני בני הזוג. מצב זה מונע פעמים רבות את התרת קשר הנישואין, חרף העובדה שבני הזוג כבר נפרדו ואחד מהם מעוניין להתגרש ולהמשיך בחייו. כדי למנוע מצב זה מראש, במסגרת הסכם טרום הנישואין חותמים בני הזוג על סעיף למניעת סרבנות גט, שבמסגרתו הם מתחייבים כי אם אחד מהם ירצה לסיים את הקשר ולהתגרש, השני לא ינסה לעמוד בדרכו ולא יסרב לתת או לקבל את הגט.


מאחר שסרבנות גט פוגעת בעיקרה בנשים אשר בעליהן מסרבים למסור להן את הגט, והן מוצאות עצמן עגונות במשך שנים רבות מבלי שיוכלו להינשא מחדש ולהביא ילדים לגבר אחר, הסכם טרום הנישואין יכול לספק מענה לבעיה זאת באמצעות איזון יחסי הכוחות שבין הבעל לאישה, וקביעת סנקציות כלכליות שיוטלו על הבעל אם יסרב לתת גט, למשל תשלום מזונות גבוהים עד להסדרת הגט.


איך לתת תוקף להסכם טרום הנישואין?


חשוב לדעת שבניגוד להסכמים אחרים שניתן להם תוקף מיידי לאחר שנחתמו על ידי הצדדים, הסכם טרום נישואין ייכנס לתוקף ויחייב משפטית את בני הזוג רק לאחר שיפנו לאישורו אצל נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה. אם ההסכם נחתם לאחר החתונה ולא לפניה, ניתן לתת לו תוקף משפטי רק בבית המשפט.


מטרתו של הליך אישור ההסכם, הן כאשר מדובר באישור אצל נוטריון והן בבית המשפט, היא לוודא ששני הצדדים מבינים את השלכותיו הכלכליות והמשפטיות במלואן, וכמו כן שהם חותמים עליו מרצונם החופשי ולא עקב הפעלת לחץ.


מבחינת מעמדו של הסכם טרום נישואין ברבנות, אמנם לרוב הגישה בבית הדין הרבני תומכת בקיומו ופועלת לאכיפתו, אולם חלק מהרבנים מסתייגים ממנו. על כן, במקרים מסוימים יהיה נכון יותר לפנות לבית המשפט לצורך אכיפתו ולא לבית הדין הרבני, אך הדבר תלוי ומשתנה ממקרה למקרה.


מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם טרום נישואין?


הלכה למעשה, מדובר בהסכמים עם דמיון רב ביניהם, כאשר כל אחד מהם יכול לכלול את מלוא הנושאים הרלוונטיים לבני הזוג. ההבדל ביניהם נעוץ בדגש שניתן לשני הנושאים העיקריים, כאשר מטרתו העיקרית של הסכם הממון היא לקבוע כיצד יחולק הרכוש במקרה של פרידה, ואילו הסכם טרום הנישואין נועד בראש ובראשונה למנוע מצב של סרבנות גט.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם ממון


עם זאת, גם בהסכם טרום נישואין ניתן ואף רצוי לכלול נושאים נוספים, כגון קביעת גובה דמי המזונות עבור הילדים במקרה של גירושין, הסדרת חלוקת הרכוש והסכמות הדדיות בנוגע למשמורת או להסדרי הראייה.