על פי סעיף 224 לחוק העונשין, חל איסור על משחקים אסורים, הגרלות והימורים בארץ. החוק מגדיר משחק אסור כמשחק שבו המשתתף עשוי לזכות בכסף או בטובת הנאה אחרת בהתאם לתוצאות המשחק, והתוצאות תלויות במזל או בניחושים, יותר מאשר בהבנה או ביכולת של המשתתפים.

 

משחק אסור כולל גם מכונות מזל, קלפים וקוביות, כל עוד השפעת המזל על התוצאה רבה יותר מהשפעת ההבנה, הידע או יכולתו הפיזית או הקוגניטיבית של המשתתף במשחק.

 

מקום משחקים אסורים הוא כל אותם המקומות, פרטיים או ציבוריים שבהם נערכים משחקים אסורים, גם אם הם משמשים למטרה נוספת, ואף אתר אינטרנט יכול להיחשב כמקום שבו מתקיימים משחקים אסורים.

 

שנת מאסר בפועל למשתתף בהימורים

 

הגרלות והימורים נחשבים לכל הסדר שבו ניתן לזכות בכסף או בטובת הנאה, והם תלויים בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת השכלית של המשתתפים. מי שמשתתף במשחק משחק אסור, צפוי לשנת מאסר או קנס בסך של עד 29,200 שקלים. אדם שנוכח במקום שבו נערכו הימורים או הגרלות לא חוקיות, נחשב למי שהשתתף במשחק, וצפוי לעונש זה, עד שהוכיח אחרת.

 

שלוש שנות מאסר למארגן הגרלות לא חוקיות

 

ארגון משחקים אסורים נחשב לעבירה פלילית. אדם המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, צפוי לשלוש שנות מאסר או קנס בסך של עד 250,000 שקלים. בעל נכס שמשכיר את המקום למטרת עריכת משחקים לא חוקיים, צפוי לעונש מאסר לתקופה של שישה חודשים או קנס כספי. מי שמוכר או מפיץ כרטיסי הגרלה הימור, או מפרסם על כך הודעה, צפוי לשנת מאסר וקנס כספי כפול.

 

הגדרת משחק אסור תלויה בשני תנאים מצטברים, האחד הוא זכייה בכסף, שווה כסף או טובת הנאה מכל סוג שהוא לפי תוצאות המשחק, והשני הוא מזל כגורם המשפיע על סיכויי הזכייה, יותר מאשר יכולתו או הבנתו של המשתתף.

 

תכלית החוק המרכזית לאיסור על משחקים אסורים, הגרלות והימורים, היא תכלית ערכית המבוססת על ההכרה שהאדם צריך להתפרנס מעמל או ממקצוע לגיטימי, ולא על דרך התעשרות מהירה התלויה בגורל. תכלית זו נועדה לעודד את האדם למצות את יכולתו הפיזית והשכלית בדרך התורמת לעצמו ולחברה.

 

תכלית נוספת חשובה לא פחות היא למנוע מצב של התמכרות להימורים. לרוב מספר המפסידים בהימורים גדול מאלה של המרוויחים, ואדם המכור להימורים עלול להביא את עצמו לקשיים כלכליים, באופן שהוא עלול להפוך לנטל על מקורביו ועל החברה כולה, ואף להידרדר למעשי פשע כדי למזער את ההפסדים, או כדי להמשיך ולממן את ההימורים.

 

הימורים באינטרנט

 

הימורים באינטרנט מגדילים את מספר הקורבנות הפוטנציאליים, מאחר שפשע מקוון ניתן לחזרה אוטומטית של אלפי פעמים ללא מאמץ נוסף מצד מארגן המשחק. מאפיין זה הופך את הפשע המקוון למסוכן יותר עבור המשתתפים ומשתלם יותר עבור המבצע.

 

כמו כן, יכולת הגילוי והאכיפה של עבירות הימורים באינטרנט נחותה בהרבה, מכיוון שמאפייני הרשת מאפשרים למבצע העבירה להסוות את פעילותו ולהישאר אנונימי, ובכך להקשות על יכולת זיהוי העבירות ומבצען, ואף העבירות אינן מתוחמות בטריטוריה אחת, כך שמפעיל האתר והמשתתפים יכולים להיות במקומות מרוחקים ברחבי העולם.

 

יש לך שאלה?

פורום חקירות משטרה | חקירה פלילית

 

יחד עם זאת, משחקים אסורים, הגרלות והימורים יכולים להיות חוקיים, זאת אם יעמדו בשלושת התנאים הבאים: אם עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסוים, אם אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור ואם אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים.