בעבר, איתור חברה היה הליך מורכב, אשר לא פעם היה כרוך בתשלום עבור השגת פרטי החברה הנדרשת. בימינו מדובר בפעולה קלה ופשוטה יחסית, וניתן להשיג פרטי חברות, עמותות, חברות לתועלת הציבור, חברות זרות, שותפויות, חברות בפשיטת רגל או חברות ללא פעילות במגוון דרכים.


ניתן להיעזר באתרי אינטרנט ייעודיים או בחברות הנותנים שירותים להשגת ואיתור פרטי חברות, בעלי מניות ובעלי תפקידים על פי הקריטריונים הרלוונטיים לאדם המבקש לאתר את החברה, בין שמדובר בבעל עסקים שמעוניין לנהל קשרים עסקיים עם החברה, בנושים שונים שמעוניינים לדעת מה סטטוס החברה ולהגיש תביעת חוב או בעובדים של החברה.


מלבד זאת, האמצעי העיקרי לאתר פרטים על חברה הוא רשם החברות, גוף הפועל מטעם משרד המשפטים או ליתר דיוק רשות התאגידים, אשר תפקידו בין היתר הוא רישום חברות מהרגע שהתאגדו כחברות בע"מ באמצעות מספר ח"פ, הנועד לזיהוי ואיתור עתידי במקרה הצורך.


על כן, חברות שהתאגדו כחוק ונרשמו במרשמי רשם החברות ניתנות לאיתור לפי מספר ח"פ שניתן להן בעת הרישום, בכל עת, לרבות חברות בפירוק או חברות מחוקות. עם זאת, הדבר נכון רק לגבי חברות ואינו נוגע לעוסקים מורשים או עוסקים פטורים, אשר אותם אפשר לאתר במרשמי מע"מ.


איתור חברה באמצעות רשם החברות


פקודת השותפויות וחוק החברות מגדירים את תחומי פעילותו של רשם החברות, היקף תפקידיו וחובותיו. על בסיס החוק והתקנות שחוקקו במסגרתו, אחד התפקידים העיקריים והמרכזיים שבתחום אחריותו של רשם החברות הוא הצגת מידע ופרטים שונים על תאגידים וחברות, ועל אופי הפעילות העסקית שהם מקיימים בארץ.


איתור פרטי חברה, שותפות או תאגיד ברשם החברות יכול להתבצע באמצעות הזנת שם החברה או מספר הח"פ שלה באתר האינטרנט של רשם החברות. המידע על החברה כולל את מספרה, את שמה, את סוג התאגיד וסטטוס הפעילות שלו, כתובת, מספר טלפון, מטרתה של החברה, תיאור החברה, האם ישנן התראות על החברה כחברה מפרת חוק, האם מדובר בחברה מוגבלת ועוד.


את השירות ניתן לקבל באתר האינטרנט, והוא אינו כרוך בתשלום. לגבי חברה שנמצאת בפשיטת רגל או חברה בפירוק, ניתן להשיג פרטים על חברות מסוג זה במרשמי הכונס הרשמי או להגיש פנייה לאפוטרופוס הכללי. ניתן לבצע איתור חברה לפי מספר טלפון ולפי כתובת.


איתור חברה בפירוק או בפשיטת רגל באמצעות הכונס הרשמי


באמצעות המערכת באתר הכונס הרשמי הציבור הרחב יכול לוודא האם ניתן לחברה צו פירוק, צו כינוס או צו פשיטת רגל, ונוסף על כך לברר על ההליכים המבוצעים בחברה לאחר הוצאת הצו. עם זאת, המערכת אינה מספק מידע הנוגע להליכי פירוק חברה או פשיטת רגל שתמו לפני יותר משבע שנים, וכן בקשות לפירוק שלא הובילו לצו פירוק או לצו כינוס לא יופיעו במערכת.


חלקים מסוימים מהמידע אודות החברות אינו פתוח לכלל הציבור אלא מיועד אך ורק לבעלי עניין, כגון מנהלי החברה, בעלי מניות, אנשים שהגישו תביעת חוב כנגד החברה, בעלי תפקידים וכדומה.


עיון בתיק חברה באמצעות רשם התאגידים


רשם התאגידים מאפשר לכל אדם גישה לעיון בתיק החברה, הכולל את מלוא המסמכים שהגישה החברה החל ממועד רישומה במרשמי רשם החברות. כדי לקבל את התיק לעיון יש להגיש בקשה לרשות התאגידים בצירוף תשלום אגרה. ניתן להזמין את התיק הסרוק לדיסק בדואר, או להזמינו במשרדי רשם החברות.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


לסיכום אפשר לומר כי קיימים מגוון אמצעים ומאגרי מידע לקבלת פרטים שונים על חברה, באמצעות חברות ייעודיות או אתרי אינטרנט שונים המספקים שירות זה. אולם כדי לקבל מידע בסיסי על החברה המבוקשת, כדאי לפנות לרשם החברות או לכונס הרשמי.