הסכם למתן שירותים הוא חוזה שנחתם בין חברות המעוניינות להזמין עבודה כלשהי, לבין אנשי מקצוע שמספקים שירותים שונים, כמו: יועצים, מתכנתים, אדריכלים, עורכי דין, רואה חשבון, ועוד. החוזה מסדיר בכתב את התנאים המשפטיים והמסחריים, ואת החובות והזכויות של הצדדים במסגרת ההתקשרות.

 

הסכמים למתן שירותים נחתמים למטרות שונות על ידי חברות, ארגונים, רשויות, גופים ממשלתיים ויחידים בכל ענפי המשק. בין היתר, לצורך מתן שירותי ניהול וייעוץ, קבלת שירותי תוכנה ותכנות, קידום אתרים, שיווק ופרסום, שירותי הנהלת חשבונות, ועוד.

 

לרוב הסכם למתן שירותים נערך מבלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, אולם לעתים נותן השירות יעדיף להיות עובד של החברה כדי ליהנות מהטבות סוציאליות וזכויות עובדים שונות. על כן יש לסכם מראש האם מדובר בספק עצמאי או בעובד מן המניין של החברה, ועל בסיס קביעה זו יש לנסח את תנאי החוזה.

 

הגנת מזמין השירות מפני תביעות

 

החברה עלולה להיות חשופה לתביעות שונות בעקבות ההתקשרות בהסכם עם נותן השירותים, בגין נזקים שגרם הספק, תביעות משפטיות מצד עובדיו של הספק ועוד. ההסכם מגן על החברה מפני תביעות מסוג זה, באמצעות ביטוחים שעורך הספק ובטוחות שהוא מפקיד בידי מזמין השירות.

 

טרם חתימה על הסכם למתן שירותים חשוב לבדוק האם הספק מוסמך לספק את השירות המבוקש, האם הוא בעל רישיון לעסוק בתחום, והאם הוא מסוגל לעמוד בלוחות הזמנים ובהתחייבויות שהוא נוטל על עצמו. רצוי לדרוש המלצות, ולברר עם לקוחות נוספים האם היו מרוצים מהשירות שקיבלו.

 

בעת ניסוח ההסכם חשוב להגדיר באופן מדויק את זהות המתקשרים ולהגדיר את סוג השירות שבגינו נערך החוזה, כדי למנוע אי הבנות ותסכול של הצדדים בהתקשרות. יש לקבוע האם מדובר בהתקשרות חד פעמית או התקשרות ארוכת טווח בהתאם לצרכי הצדדים.

 

יש להסדיר את התמורה עבור השירותים ותנאי התשלום, ולקבוע מנגנונים לשינוי ההסכם בהתאם לנסיבות, כמו מנגנון לתמחור עבור שינוי בהזמנה, או עבור תוספת או הפחתה של השירותים המוזמנים. מומלץ להימנע מכבילת הצדדים להסכם, על כן רצוי לקבוע מנגנון להפסקת ההתקשרות לפני מועד הסיום הקבוע בחוזה, עקב אי שביעות רצון או נסיבות אחרות המותאמות לפעילות החברה.


סעדים עקב הפרת חוזה

 

חשוב לקבוע מנגנון פיצויים, הכולל את הסעדים שניתן לקבל כתוצאה מהפרת חוזה, זאת במטרה להבטיח עבודה תקינה ולדרבן את הספק לעמוד בהתחייבויותיו בנוגע לטיב השירות ומועד אספקתו. כמו כן, מנגנון פיצויים יאפשר לחברה לקזז מהתמורה שהיא אמורה לשלם לספק את הסעדים בעקבות הפרת הסכם.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני חוזים / הסכמים

 

לפני שחותמים על החוזה מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל עורך דין המתמחה בדיני חברות. עורך דין מנוסה יוכל לבחון בקפידה את הזכויות והחובות שהוטלו על הצדדים במסגרת ההתקשרות, ולערוך סעיף העוסק במחויבות לסודיות ואי תחרות, אחריות הספק ומשך זמן האחריות, ולקבוע סנקציה כספית או אחרת בגין הפרת תנאי החוזה וכדומה.