זכיין המעוניין לפתוח סניף של רשת, נהנה תוך זמן קצר יחסית מרווחים בזכות המוניטין והשם המסחרי של הרשת, ואף נהנה מביטחון כלכלי מסוים, ומהכוח של רשת ולא של עסק יחיד, אולם הזכיין מחויב לפעול על פי השיטה העסקית שהיא מנהיגה תמורת הפרשה של אחוזים מסוימים ממחזור המכירות.

 

טרם פתיחת הסניף על הזכיין לבצע בדיקות עסקיות יסודיות ולהתמודד עם היבטים משפטיים רבים, כגון: הסכמי התקשרות עם יועצים או מתווכים, הסכם זיכיון, חוזה שכירות לעסק, התקשרות עם קבלנים, חוזה העסקה והתקשרות עם ספקי משנה, טיפול בהליכי רישוי וכדומה. 

 

לפני שמחליטים על רכישת זכיינות חשוב לבדוק מה מצבה הפיננסי של הרשת. לשם כך יש לעשות עבודת שטח, ללכת למספר סניפים, לדבר עם זכיינים, לברר מה גובה המחזור ולבדוק בין היתר אם הבעלים נתון בחובות, מהי התנהלות ומדיניות הרשת, טיב הקשר מול הבעלים והמנכ"ל, יחסי האנוש בתוך הרשת, ועוד.

 

בעת ההקמה הזכיין אמור לקבל ליווי והדרכה צמודים ממנהלי רשת מנוסים, וייעוץ מקצועי משלבי ההקמה עד השלמת הבנייה של הסניף. הזכיין אמור לקבל מהרשת תמחור של המוצרים הנמכרים, הערכה של עלות חומרי הגלם, וסיוע בשיווק ובפרסום.

 

חישוב הסיכונים הכרוכים בעסקה

 

לפני שלב החתימה על הסכם הזיכיון, על הזכיין לחשב את הסיכונים הכרוכים בעסקה, ולהביא בחשבון את העלויות מול פוטנציאל הרווח. בדרך להקמת סניף, הזכיין לרוב נעזר בשירותים של אנשי מקצוע כמו יועצים עסקיים או מתווכים, לצורך חישוב הסיכונים והרווחים, לכן רצוי לעגן מראש בחוזה את תנאי ההתקשרות והתמורה.

 

הסכם זיכיון מגדיר את הזכויות והחובות של הזכיינים וקובע את המסגרת שבה יופעל הסניף. טרם בחירת העסק יש לברר האם במסגרת החוזה, הזכיין מקבל מהרשת את כל מה שקשור בהקמת העסק, החל מבחירת המיקום עד קבלת המפתח, או האם הוא זכאי לקבל את השם המסחרי בלבד, ואז עלויות הפינוי וההקמה מוטלות על כתפיו.

 

כתיבת הערות להסכם זיכיון

 

גובה דמי הזיכיון נגזרים מהמחזור החודשי ונעים בין ארבעה לשבעה אחוזים, בהתאם לענף המסחרי, כך שכאשר בוחרים להיהפך להיות זכיינים ברשת נותנים כשליש מהרווח לרשת. חשוב להתעמק בחוזה, ואף לשים לב שהסכם זיכיון בדרך כלל לא מאפשר לזכיין לסיים באופן חד צדדי את ההתקשרות. לכן, כניסה ליחסי זכיין מזכה ללא כתיבת הערות להסכם עשויה להסתיים בנזק רב.

 

בדרך כלל הסכם זיכיון מוגבל לחמש שנים עם אופציה להארכה של חמש שנים נוספות. באופן זה לרשת יש יתרון על פני הזכיין, מאחר שהיא זו שלרוב חתומה על הסכם שכירות מול משכיר הנכס. לכן, במקרה שהחוזה נגמר, הרשת עלולה לנצל את המצב ולהעלות את האחוזים מהמחזור או אפילו לדרוש תשלום נוסף על הזכיינות.

 

הצמדת תקופת הזיכיון לתקופת השכירות

 

כדי למנוע מצב כזה חשוב לדאוג להצמיד את תקופת הזיכיון לתקופת הסכם השכירות, ולהוסיף בחוזה סעיף שקובע שכל עוד הרשת תהיה במקום מסוים יהיה גם הזכיין של הרשת. כמו כן, חשוב שתהיה אפשרות להעביר את המקום לזכיין חלופי או לצד ג', במקרה של כישלון הרשת או הזיכיון.

 

יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות

 

היבט משפטי נוסף הכרוך בהקמת סניף של רשת הוא בחירת צורת ההתאגדות. יש לבחון את השיקולים של כל אחד מצורות ההתאגדות, כדי להחליט אם להפעיל את העסק במסגרת עוסק מורשה או במסגרת חברה.

 

אחד היתרונות המרכזיים של ניהול עסק במסגרת חברה בע"מ הוא שניתן למנות אישיות משפטית נפרדת של החברה, כך שנוצרת הפרדה בין החברה לבין בעליה בכפוף להוראות הדין, לעומת עוסק מורשה או שותפות, שבה הבעלים אחראים באופן אישי לפעולות השותפות.