למה עורכים צוואה? בראש ובראשונה כדי לוודא שהירושה תעבור ליורשים בדיוק כפי שמבקש המוריש, כדי לעגן את מימוש רצונו של המוריש במסמך עם תוקף משפטי וכדי למנוע מלחמות בין היורשים לגבי חלקם בירושה.


כדי להבטיח שמטרתה העיקרית של הצוואה תתממש, ושלאחר מותו של המוריש יעבור רכושו לאנשים שבחר כיורשים, יש לערוך את הצוואה על פי חוק כך שתהיה תקנית ותקפה, מפורטת ככל שניתן ומבלי שתשאיר מקום לפרשנות או סוגיות ירושה לא פתורות.


מסיבה זו, כדאי לתכנן את הצוואה ולהיעזר באנשי מקצוע עם בקיאות בתחום זה. כמו כן, צוואה מתוכננת היטב יכולה להיטיב עם היורשים באופן ניכר, ואם מתכננים מראש את שיקולי המס שיחולו על היורשים, ניתן יהיה להימנע מחיובי מס גבוהים שאינם הכרחיים.


תכנוני מס אפשריים במסגרת עריכת צוואה


אף שאנשים רבים מודעים לחשיבותה של כתיבת צוואה, במרבית המקרים עדיין אין מודעות מספקת לבחינת היבטי המיסוי הכלולים בירושה. אולם אי התייחסות להשלכות המס עלולה לגרור תשלומי מס גבוהים ולא הכרחיים, אשר יכולים להגיע אף למאות אלפי שקלים.


למשל, פעמים רבות מחויבים היורשים להמתין תקופות ארוכות לפני שיוכלו למכור את הדירה שקיבלו בירושה כדי שלא יחול מס על המכירה, או לשלם מס שבח בשיעור גבוה במכירתה. את שני המצבים הללו אפשר למנוע מראש אם מתכננים זאת בצורה נכונה כבר במסגרת הצוואה.


נוסף על כך, צוואה מתוכננת המביאה בחשבון את שיקולי המס יכולה לאפשר גמישות בהעברת נכסי הירושה בין היורשים לצורך חיסכון במס. למשל, סעיף 6 לחוק הירושה קובע כי ניתן להעביר נכסים ספציפיים המוגדרים בצוואה גם לאנשים שאינם היורשים. סעיף 110 מאפשר לשנות את הוראות הצוואה בנסיבות מסוימות על ידי היורשים, באמצעות הסכם בין היורשים, ולהעביר נכסים מבלי שההעברה תיחשב עסקה חייבת במס.


מהם שיקולי המס שצריכים להביא בחשבון כאשר מורישים דירת מגורים?


על פי סעיף 5(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יחול מס במועד שבו העיזבון מחולק ליורשים, ובלבד שבאותו מועד אף אחד מהיורשים לא העביר כספים ליורשים האחרים בתמורה לקבלת נכסים מהעיזבון. ניתן להימנע מראש מחשיפת המס במסגרת חלוקת העיזבון כבר כאשר עורכים את הצוואה.


כמו כן, כדאי להיות ערים לעובדה שאמנם היורשים זכאים לפטור ממס שבח אם ימכרו את הדירה שיקבלו בירושה, אולם ישנם תנאים שרק בהתקיימם יחול הפטור, למשל שבמועד פטירתו של המוריש, הייתה בבעלותו רק דירה אחת.


כדי לעמוד בתנאי הפטור גם אם למוריש יש יותר מדירה אחת שהוא מעוניין להעביר ליורשיו, אפשר לדוגמה להעביר את אחת הדירות במתנה עוד בחיים, כאשר העברה ללא תמורה מחויבת במס רכישה מופחת בלבד, ואת הדירה השנייה להעביר בירושה במסגרת הצוואה.


כמו כן, מומלץ להתחשב במצב הכנסותיו של כל אחד מהיורשים, ובייחוד כאשר המוריש מחזיק בזכויות לדירת מגורים וכן לנכס נדל"ן אחר שאינו דירת מגורים, כמו בניין, קרקע או נכס מסחרי. אם ההכנסות של אחד היורשים נמוכות ומזכות אותו במס שבח מופחת, כדאי להוריש לו בצוואה את הנכס הנוסף שאינו דירת מגורים אשר מכירתו חייבת בכל מקרה במס שבח, ואילו את דירת המגורים להוריש לאחד היורשים האחרים.

 

יש לך שאלה?

עריכת צוואה | רישום צוואה


מלבד זאת חשוב לדעת כי אפשר לצמצם את נטל המס גם כאשר מדובר בצוואה שכבר נערכה, באמצעות צעדים שונים כגון הסתלקות מהירושה על ידי אחד היורשים לטובת היורשים האחרים, חתימה על הסכם בין היורשים ופעולות משפטיות נוספות, אשר מאפשרות לשנות את אופן חלוקת הירושה ביניהם באופן שיצמצם משמעותית את החבות במס.